Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 

Sisäpiiritieto 18.10.2021

Ovarolle uusi kiinteistökehityshanke Jyväskylän Kortepohjasta

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on solminut sopimuksen vaihtokaupasta, jossa se luovuttaa 70-luvun alussa valmistuneen, peruskorjaamattoman asuintalon osakkeet Lahden Liipolasta ja vastaanottaa 91 % Kortepohjan liikekeskus Oy:n osakekannasta.

Molemmat kaupat toteutetaan markkinahinnoin, jotka on määritetty ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Luovutettujen asunto-osakkeiden velaton kauppahinta 1,08 M€ ja hankittavan Kortepohjan liikekeskuksen osakkeiden velaton kauppahinta on vastaavasti 0,98 M€. Kaupat toteutetaan lokakuussa 2021.

Liikekeskuksen osakkeet hankkii Ovaron kiinteistökehitystoimintaa varten perustama Ovaro Kiinteistökehitys Oy.

Ovaro aloittaa Kortepohjan liikekeskustonttia koskevan kaavakehityshankkeen, jossa tarkoitus on muuttaa asemakaava asuinkäyttöön. Tavoitteena on saada tontille noin 6.000 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeus. Tämä mahdollistaisi noin 120 uuden asunnon rakentamisen tontille. Kiinteistökehityshankkeen koko on 18-20 M€. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja valmistua vaiheittain vuonna 2025.

Jyväskylän Kortepohjan kaupunginosa sijaitsee keskusta-alueen ja korkeakoulujen läheisyydessä. Alue kehittyy lähivuosina voimakkaasti, sillä kaupunkirakennelautakunta on juuri hyväksynyt alueen uudisrakentamista koskevan uuden kaavaluonnoksen. Jyväskylän kaupunki on investoinut alueelle merkittävästi: Uusi iso koulu-, päiväkoti- ja kirjastohanke valmistuu vuoden 2022 aikana.

Vaihtokauppa on ns. lähipiirikauppa, joissa toisena osapuolena on Ovaron hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö Royal House Oy.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Jyväskylän Kortepohjan kiinteistökehityshanke toteuttaa Ovaron uudistettua strategiaa. Kortepohja on suosittu 10.000 asukkaan kaupunginosa Jyväskylän keskustan tuntumassa. Aluetta ollaan uudistamassa merkittävällä tavalla, minkä vuoksi näemme alueella kiinnostavan kehityspotentiaalin. Liiketoimintamalliimme sisältyy kaupunginosien uudistaminen ja laadukkaiden kaupunkiasuntojen rakennuttaminen.”

Helsinki 18.10.2021 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 

  
Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet


Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.