Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 8.9.2021 klo 8.30

Ovaron elokuun raportti – vuokrasalkun vuokrausaste 95,64 %

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste
Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun neliöpohjaisen vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä. Elokuussa Ovaro myi 11 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,6 M€. Vuoden 2021 alusta yhtiö on myynyt yhteensä 166 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 21 M€.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:
Ovaron elokuun vuokrausaste oli 95,64 prosenttia. Asuntoja vapautui ennakoitua enemmän, jonka vuoksi vuokrausaste hieman aleni. Vuokraustoiminta on sujunut koko vuoden hyvin. Ovaro on hyötynyt muuttuneen markkinatilanteen takia suurempien vuokra-asuntojen vahvistuneesta kysynnästä. Suomessa on ollut nähtävissä vuokra-asuntojen kysynnän kasvua, mikä on näkynyt vapautuvien vuokra-asuntojen täyttymisessä kaikissa kokoluokissa. Asuntomyynnit toteutuivat ennusteen mukaisesti.

Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:
30.8.2021        31.7.2021        31.12.2020
95,64 %           96,21 %          93,7 %

Helsinki 8.9.2021
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b, 00280 Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/         


Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.