Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Lehdistötiedote 9.8.2021 klo 8.30


Ovaron heinäkuun raportti – vuokrasalkun vuokrausaste oli 96,21 %

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste

Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun neliöpohjaisen vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä. Heinäkuussa Ovaro myi 6 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 1,2 M€. Vuoden 2021 alusta yhtiö on myynyt yhteensä 155 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 18,4 M€.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

Vuokrausaste jatkoi kasvuaan myös heinäkuussa ja oli 96,21 %. Vuokra-asuntomarkkinoilla kysyntä kohdistuu suurempiin ja kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin, josta Ovaro on hyötynyt. Vuokrausasteen mittavaa kasvua selittää viime vuonna aloitettu vuokra-asuntojen remonttiohjelma ja ulkoistettujen vuokrauspalveluiden purkaminen omaksi toiminnaksi. Vuokrausaste on nyt vakiintumassa strategian määrittämälle 95 %:n minimitason yläpuolelle.

Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.7.2021        30.6.2021        31.12.2020
    96,21 %          96,04 %           93,7 %


Helsinki 9.8.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b, 00280 Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/         


Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.