Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Lehdistötiedote 08.4.2021 klo 9.00


Ovaron maaliskuun kuukausiraportti – vuokrasalkun vuokrausaste oli 94,04 %

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste

Ovaro siirtyy strategiapäivityksen mukaisesti saneerausvaiheesta aktiiviseen kiinteistösijoitusten hoitoon sekä hankekehitykseen. Ovaro tarkastelee aktiivisesti omistuksiaan ja luopuu kohteista, joille yhtiö ei näe riittävää tuottopotentiaalia.

Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä.
Maaliskuussa 2021 yhtiö myi 12 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,2 M€ (1,6 M€, 2020). Alkuvuodesta yhtiö on myynyt yhteensä 54 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 7,9 M€.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Vuokra-asuntomarkkinoilla on nyt vuokralaisen markkinat. Asuntosijoittamisen buumi ja osin Koronapandemia ovat kasvattanut vuokra-asuntojen määrää suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Kilpailu vuokralaisista on kiristynyt ja asuntosijoittajat, jotka panostavat asuntojensa laatuun ja markkinointiin pärjäävät markkinassa parhaiten. ”
”Ovaron vuokrausaste on kehittynyt kilpailutilanteesta huolimatta hyvin ja nyt lähestyy 95 prosentin tavoitetta, vaikka maaliskuussa vuokrausaste hiukan laski. Tilaville ja kohtuuhintaisille lähiöasunnoille on kysyntää ja Ovaro jatkaa asuntojen aktiivista markkinointia sekä panostuksia asuntojen laatutasoon. Asuntokauppa kävi suunnitelman mukaisesti ”


Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste: 

31.03.2021      28.02.2021      31.12.2020
     94,04 %          94,92 %           93,7 %          

     
Helsinki 8.4.2021 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
  
Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet 


Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.