Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 
Lehdistötiedote

9.2.2021 klo 09.30 

Ovaron tammikuun kuukausiraportti – vuokrausaste oli 93,76 %


Ovaron asuntomyynti ja Ydintoiminnan vuokrausaste

Ovaron tuoreen strategiapäivityksen mukaan yhtiö siirtyy saneerausvaiheesta aktiiviseen kiinteistösijoitusten hoitoon sekä hankekehitykseen. Ovaro tarkastelee aktiivisesti omistuksiaan ja luopuu kohteista, joille yhtiö ei näe riittävää tuottopotentiaalia. Ovaro julkaisee kuukausittain Ydintoiminnan vuokrausasteen sekä tiedot myymistään asunnoista.

Tammikuussa 2021 yhtiö myi 22 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,6 M€ (2,3 M€ 1/2020).   

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

”Asuntokauppa kävi hyvin tammikuussa, mutta Ovaron ydinsalkun neliöperustainen vuokrausaste laski hieman. Vuokrausaste on kuitenkin vuoden takaiseen verrattuna merkittävästi korkeampi, jolloin se oli 85,4 %. Pientä notkahdusta selittää asuntojen remontoinnit sekä siitä johtuvat tyhjät jaksot. Uskon, että asunnot saadaan vuokratuksi lähikuukausina ja vuokrausaste kehittyy suotuisasti”.

”Remontoimme edelleen asuntoja, jotta ne vastaisivat asiakkaidemme toiveita ja olisivat vuokramarkkinassa kilpailukykyisempiä. Remonttien valmistuttua asunnot menevät nopeasti vuokraukseen tämän hetken markkinatilanteessa”.

Ydintoiminnan vuokrausaste

Asuntojen neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste: 

31.01.2021      31.12.2020          
    93,8 %             94,1 %          

       

Helsinki 9.2.2021 

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj 

  
Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet 


Ovaro on suomalaisiin asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.

Ovaro pelkisti rakenteensa 2018 asuntorahastosta kiinteistöyhtiöksi kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tämän jälkeen yhtiö on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen.

Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja. Ovaro pyrkii kasvamaan yliopistokaupungeissa.