Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Oyj Ahola Transport Abp:n varsinainen yhtiökokous 12.4.2019

Oyj Ahola Transport Abp:n 12.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.
  • Päätti, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,022 euroa A-osakkeelta ja 0,10 euroa B-osakkeelta.  Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2019 ja osingonmaksupäivä 26.4.2019.
  • Päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
  • Päätti hallituksen jäsenten palkkioista.
  • Päätti valita yhtiön hallitukseen neljä jäsentä.
  • Valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.
  • Päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab. Päävastuullinen tilintarkistaja KHT Kjell Berts
  • Hyväksyi ehdotuksen, joka koski tilintarkastajan palkkiota
  • Nimitysvaliokuntaan valittiin Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,022 euroa a-osaketta kohden ja 0,10 euroa b-osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 16.4.2019 ja osingonmaksupäivä 26.4.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euroa vuodessa, ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 15 000 euroa vuodessa ja konsernissa työskentelevälle hallituksen jäsenille 7 500 euroa palkkiota vuodessa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä jäsentä.

Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäseniksi valittiin Martti Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula.

Tilintarkastajan valinta
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kjell Berts.

Tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitysvalikunnan valinta
Nimintysvaliokuntaan valittiin Hans Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Benny Haga.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 26.04.2019

Lisätietoja:
Hans Ahola, Toimitusjohtaja                                          Stefan Kaptens,Talousjohtaja 
Puh. +358 44 4494 000                                                 Puh. + 358 44 4494 024

Hyväksytty neuvonantaja:
Privanet Securities Oy 

Karri Salmi                                                                     Kimmo Lönnmark 
Puh. +358 50 67 540                                                     Puh. +358 50 67 541

Oyj Ahola Transport Abp-n varsinainen yhtiökokous 12.4.2019

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire

Perheyritys Oyj Ahola Transport Abp on logistiikkakonserni, joka on toimittanut kuljetuspalveluja jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa (Puola, Tshekki ja Slovakia) toimivan yhtiön vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.Toiminta on alusta lähtien suunnattu asiakkaiden todelliset kuljetus- ja logistiikkatarpeet huomioivaan palvelutuotantoon. Ensisijainen kilpailuetumme muodostuu Online-konseptimme avulla toteutettavista asiakaskeskeisistä logistiikkaratkaisuista.