Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

 
Partnera Oyj
Sisäpiiritieto
31.8.2021 klo 10.00
 
Partnera-konserniin kuuluva lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö Foamit Group ostaa norjalaisen Glasopor AS:n
   
Liiketoimintakonserni Partnera Oyj:hin ("Partnera") kuuluva Foamit Group Oy on tänään 31.8.2021 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa 100 % norjalaisesta vaahtolasinvalmistusyhtiöstä Glasopor AS:sta ("Glasopor"). Myyjänä toimii Sirkel Materialgjenvinning AS ("Sirkel"). Yritysosto on Foamit Groupin kasvustrategian mukainen, ja se vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä vaahtolasinvalmistajana ja yhtenä alan suurimmista toimijoista maailmanlaajuisesti. Kaupan toteuduttua Foamit Group toimii Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi myös Norjassa. Foamit Groupin suurimmat omistajat ovat Partnera (63 %) ja Suomen Teollisuussijoitus Oy (32 %).

"Partneran strategisena tavoitteena on kehittää sellaista liiketoimintaa, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Foamit Group ja sen nyt hankkima Glasopor tukevat erinomaisesti tavoitteitamme. Partnera toimii konserniyhtiöissään pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana ja auttaa yhtiöitä kehittämään liiketoimintaansa. Glasoporin yritysoston myötä olemme taas askeleen pidemmällä tavoitteessamme kasvattaa Foamitin liiketoimintaa", toteaa Jari Pirkola, Partnera Oyj:n toimitusjohtaja.

Vuonna 2002 perustetulla Glasoporilla on Norjassa kaksi vaahtolasitehdasta, toinen Skjåkissa ja toinen Fredrikstadissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oslossa. Yhtiöllä on 34 työntekijää. Glasoporin asiakkaat ovat pääasiassa erilaisia rakentamisen toimijoita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 123 miljoonaa Norjan kruunua eli 11,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa kruunua (0,6 miljoonaa euroa) eli noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 4,4 miljoonaa kruunua (0,4 miljoonaa euroa). Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 95,4 miljoonaa kruunua (9,7 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,6 miljoonaa kruunua (0,5 miljoonaa euroa) eli noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos vuonna 2019 oli 2,6 miljoonaa kruunua (0,3 miljoonaa euroa).

"Foamit Groupin tavoitteena on laajentaa ja kehittää edelleen lasinkierrätykseen ja vaahtolasin valmistukseen liittyvää liiketoimintaa. Glasoporin hankinta avaa meille pääsyn uusille markkinoille, ja sen myötä saamme lisää vaahtolasinvalmistuskapasiteettia sekä uutta osaamista vaahtolasin hyödyntämisessä erilaisissa kohteissa. Myös raaka-aineen saatavuus paranee. Vaahtolasimurske on erittäin ympäristöystävällinen ja kevyt rakennusmateriaali, joka valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista, ja sen kysyntää tukee kiertotaloustuotteiden kysynnän kasvu. Glasoporin yritysosto tukee kasvustrategiaamme ja mahdollistaa osallistumisemme yhä suurempiin hankkeisiin", sanoo Kalle Härkönen, Foamit Groupin toimitusjohtaja.

"Olen iloinen siitä, että Glasoporista tulee osa yhdestä maailman suurimmista vaahtolasinvalmistajista, jolla on paremmat edellytykset jatkossakin laajentaa ja kehittää Glasoporin liiketoimintaa. Foamit Groupin omistaja Partnera on vakavarainen listayhtiö, joka kehittää yhtiöidensä arvoa pitkäjänteisesti. Sirkel keskittyy jatkossa lasinkierrätysliiketoimintaan ja sen kehittämiseen varmistaakseen yhä tehokkaamman kiertotalouden Norjan markkinatoimijoiden hyväksi. Pitkäaikainen yhteistyösopimus Glasoporin kanssa on edellytys tälle, ja se luonnollisesti jatkuu. Sirkel toimii edelleen Glasoporin merkittävänä raaka-ainetoimittajana", kommentoi Per Annar Lilleng, Sirkel Materialgjenvinning AS:n toimitusjohtaja.

Foamit Group Oy:n perustama uusi yhtiö Glasopor Norway AS hankkii yritysoston myötä 100 % Glasopor AS:n osakekannasta sekä liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä ja maa-alueita. Yritysoston velaton kauppahinta on 107,5 miljoonaa Norjan kruunua (10,5 miljoonaa euroa), ja se maksetaan käteisellä. Yritysoston arvioidaan toteutuvan syyskuun 2021 loppuun mennessä. 

Yritysostolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Partneran liikevaihtoon vuonna 2021. Yritysostolla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta tulokseen.

   
Glasoporin avainluvut
      

miljoonaa euroa *) 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 11,5 9,7
Käyttökate 1,6 1,5
Oikaistu käyttökate **) 1,2 1,1
Liikevoitto 0,6 0,5
Tilikauden tulos 0,4 0,3
                   
31.12.2020 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat 5,2 8,4
Lyhytaikaiset varat 5,2 2,4
Oma pääoma 6,3 5,1
Lainat rahoituslaitoksilta 1,3 2,0
Muut velat 2,7 3,7
Taseen loppusumma 10,4 10,8

    
*) Norjan kruunut muunnettu euroiksi suomalaisten tilinpäätöskäytäntöjen mukaan.
**) Käyttökate oikaistu FAS:n mukaiseksi.

  

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: [email protected]

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut
 
Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Foamit Group lyhyesti

Foamit Group Oy on suomalainen lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöitä ovat Uusioaines Oy ja Hasopor Ab sekä osakkuusyhtiö Reiling Green Tech ApS. Foamit Groupin suurimmat omistajat ovat Partnera (63 %) ja Suomen Teollisuussijoitus Oy (32 %). Uusioaines Oy ja Hasopor Ab muodostavat yhdessä Euroopan johtavan vaahtolasivalmistajan, jonka tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen.

Sirkel Materialgjenvinning lyhyesti

Sirkel Materialgjenvinning AS on osa norjalaista Sirkel-konsernia. Sirkel Materialgjenvinningin lasi- ja metallipakkausten lajittelulaitos on ainoa laatuaan Norjassa. Tuottajavastuuyhtiö Sirkel Glass toimittaa vuosittain yli 100 000 tonnia lasi- ja metallipakkauksia Øran lajittelukeskukseen. Sirkel Materialgjenvinning on perustettu vuonna 1991.

Glasopor lyhyesti

Glasopor on norjalainen yhtiö, joka valmistaa vaahtolasia erilaisiin rakennuskohteisiin. Yhtiön pääkonttori ja kaksi tehdasta sijaitsevat Norjassa. Yhtiöllä on 34 työntekijää. Glasoporin liikevaihto vuonna 2020 oli 123 miljoonaa Norjan kruunua eli 11,5 miljoonaa euroa.

Suomen Teollisuussijoitus lyhyesti

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Tesi sijoittaa kannattavasti ja vastuullisesti ja luo uusia maailmalla menestyjiä. Tesin hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat 1,9 miljardia euroa. www.tesi.fi

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhtiö toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.