Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

   
Partnera Oyj
Yhtiötiedote 
19.3.2021 klo 8.30
 

Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021-2023, 2022-2024 ja 2023-2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio perustuu ansaintajaksolla 2021-2023 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2021-2023 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 84600 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta osallistujille suoritetaan verojen osuus rahana, jonka vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä osakkeina.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

 

PARTNERA OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja

Jari Pirkola
Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: [email protected]

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: [email protected] 

 
Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhtiö toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.