Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

 

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
22.3.2021 klo 15.30
 
  
Partnera Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu
 
Partnera Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla pdf-tiedostona tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.partnera.fi/sijoittajat/taloudelliset-raportit.
 
 
Lisätietoja
  
Jari Pirkola
Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: [email protected]
 
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: [email protected]
 
Jakelu
 
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut
 
Partnera lyhyesti
 
Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä̈ liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää̈ pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää̈ positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä̈ kestävän kehityksen tavoitteita.
 
Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Yhtiö toimii aktiivisena omistajana ja kumppanina listaamattomissa yrityksissä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.