Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 27.3.2023 KLO 12.00

24.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla SSH Communications Security Oyj:n hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta SSH Communications-konsernin valituille avainhenkilöille sekä hallituksen niin erikseen päättäessä SSH:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle (suunnattu maksuton osakeanti) on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi SSH Communications-konsernin avain¬henkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 980.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 980.000 SSH Communications Security Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä muodostaa noin 2,3 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Kaikki optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2023A

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta määräytyy SSH:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssi perusteella NASDAQ Helsinki Oy:ssä 30 päivän kaupankäyntiajanjaksolta ennen 1.3.2023 (kyseistä päivää ei lueta mukaan kyseiseen ajanjaksoon) lisättynä 10%:lla.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvon määrä.

Osakkeen merkintähinnasta osakkeen nimellisarvoa vastaava määrä siirretään osakepääomaan ja nimellisarvon ylittävä osa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on 23.2.2025 - 31.3.2027.

Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Michael Kommonen, talousjohtaja, puhelin +358 40 183 5836, sähköposti [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com


SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

 

Liite


SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.