Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 25.11.2021 klo 8.30

POSITIIVINEN TULOSVAROITUS: INVESTORS HOUSE ARVIOI VUODEN 2021 OPERATIIVISEN TULOKSEN OLEVAN MERKITTÄVÄSTI PAREMPI KUIN 2020

Investors House päivittää ohjeistustaan, joka koskee operatiivista tulosta (Epra).

Aikaisempi ohjeistus:

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan parempi kuin vuonna 2020.

Uusi ohjeistus:

Investors House arvioi vuoden 2021 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2020

Toimitusjohtaja Peri Roininen:

’’Investors Housen operatiivinen tulos Q3 2021 oli yhtiön toimintahistorian paras. Allekirjoitettu sopimus osakkuusyhtiömme IVH Kampus Ky:n myynnistä toteutuu Q4 2021 aikana ja pienentää loppuvuoden tuottoja. Samalla se tuo neljännelle kvartaalille kertaluonteisia palvelutoiminnan palkkioita. Kokonaisarviona ennakoimme operatiivisen tuloksemme kuluvana vuonna paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Marraskuussa tehtyjen asunto- ja toimistoportfolioiden myyntien toteutumisen jälkeen Investors Housen likviditeetti ja omavaraisuusaste ovat vahvat. Emoyhtiön käteisvarat nousevat noin 23 M€:oon.

Olemme kiinnostuneet investoimaan laadukkaisiin, ennakoitavaa kassavirtaa tuottaviin liiketoimintoihin. Tavoittelemme jatkossakin myönteisesti kehittyvää kannattavuutta, joka mahdollistaa kasvavien osinkojen kuuden vuoden uran jatkumisen.’’

Helsinki 25.11.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot:         Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu:        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi


Investors House on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka toimii kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Kiinteistömarkkinalla yhtiö toimii aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistöjen omistamiseen ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Finanssimarkkinalla yhtiö pyrkii hakemaan pääomakevyttä ja skaalautuvaa kasvua erityisesti uusien kiinteistörahastojen ja erilaisten yhteissijoitusinstrumenttien avulla. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq Helsingin päälistalla vuodesta 1989.