Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
19.06.2019 kello 19.15

Privanet Groupin suurimmaksi osakkeenomistajaksi Mininvest Oy

Privanet Group Oyj:n perjantaina 14.6.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, yhtiön hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt suunnata Mininvest Oy:lle 4,6 miljoonan osakkeen annin.

Privanet Groupin hallitus on arvioinut, että uusien osakkeiden antamiseen suunnatusti on ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on Yhtiön rahoitusaseman ja pääomarakenteen edelleen vahvistaminen, jotta yhtiö kykenee toteuttamaan strategiansa mukaista kasvua vakaalta pohjalta. Anti toteutetaan suunnattuna, koska hallituksen mukaan tavoiteltavan sijoitusmäärän saavuttaminen strategisesti tärkeässä aikataulussa on mahdollista suunnatun annin kautta. Omistusosuuden noustessa yli 20 prosenttiin vaaditaan uusia osakkeita koskevien oikeuksien käyttämiseen Finanssivalvonnan hyväksyntä.

St1 Nordic Oy:n pitkäaikaisen toimitusjohtajan, nykyisin St1:n hallituksen jäsenenä toimivan Kim Wiion määräysvaltayhtiö Mininvest Oy on merkinnyt suunnatussa annissa 4,6 miljoonaa Privanet Group Oyj:n uutta osaketta 0,88 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Osakemerkinnän myötä Mininvest nousee Privanet Groupin suurimmaksi osakkeenomistajaksi 29,9 % omistusosuudella. Aiemmin Mininvest omisti 9,1 % Privanet Groupin osakkeista. Osakemerkintä on maksettu kokonaisuudessaan apporttina St1 Nordic Oy:n osakkeina.

Uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Privanet Groupin osakemäärä nousee 20 054 317 osakkeeseen. 14.6.2019 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamasta osakeantivaltuutuksesta on merkinnän myötä käyttämättä 1 400 000 osaketta.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj 
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
[email protected]
 

Mininvest Oy
Kim Wiio, hallituksen jäsen
+358 (0)44 567 8964
[email protected]
 

                                           
Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy       
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.privanetgroup.fi

Liite

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.