Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.


Puolustusvoimat on myöntänyt SSH.COM:lle kansallisen yritysturvallisuustodistuksen

SSH Communications Security Oyj vastaanotti Suomen puolustusvoimilta kansallisen yritysturvallisuustodistuksen. Insinöörieverstiluutnantti Pekka Ylitalo luovutti todistuksen SSH.COM:in toimitusjohtaja Kaisa Olkkoselle 15.4.2019. 

Kansallinen yritysturvallisuustodistus perustuu puolustusvoimien huolelliseen arviointiin, joka koskee kotimaisen yhtiön taustojen, toiminnan sekä vastuuhenkilöiden luotettavuutta. Prosessissa varmistetaan yhtiön tieto- ja tilaturvallisuuden taso, yhtiön luotettavuus, sitoumuksenhoitokyky, vastuuhenkilöiden luotettavuus ja yrityksen hallinnolliset turvallisuusmenettelyt. 

Yritysturvallisuustodistusta vaaditaan valtiolle toteutettavissa projekteissa ja projektitoimituksissa osoittamaan, että yritys kykenee käsittelemään turvallisesti salassa pidettävää tietoaineistoa. Todistus ei ole pysyvä, vaan turvallisuustason ylläpitoa auditoidaan säännöllisesti. 


Taustat sekä toimintatavat kunnossa

”Jokainen merkittävä kansainvälinen toimija vaatii, että tietoturvatuotteet, niiden yksityiskohdat ja kehitys ovat viimeisen päälle kunnossa. Tämä todistus on hyvä osoitus siitä, että asiantuntijuutemme on vakuuttavaa myös ulkoisten toimijoiden arvioissa. Erityisen tärkeää meille on se, että tämän todistuksen ansiosta voimme osallistua julkishallinnon projektien kilpailutuksiin ja vastaanottaa projekteissa salassa pidettäväksi luokiteltua tietoa.” sanoo SSH.COM:in toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.


Asiakkaat siirtyvät pilviympäristöihin vauhdilla

Asiakkaat elävät siirtymävaihetta, sillä ne ovat matkalla pilvimaailmaan tai tutkivat kiivaasti pilviympäristöjen suomia mahdollisuuksia. Yhtenä suurimmista riskeistä yritykset näkevät tietoturvan. Eri valtiot ja virastot ympäri maailman ovat jo siirtyneet pilveen, joten myös näiden toimijoiden haasteista on käytännön esimerkkejä. SSH.COM tekee kriittisessä infrastruktuurissa olevien monipilvi- ja hybridiresurssien pääsynhallinnasta helppoa, kitkatonta ja tietoturvallista ja varmistaa samalla, että liikkeessä oleva data on aina salattua ja turvattua. 

”SSH.COM toimii kansainvälisesti merkittävien yhtiöiden, valtioiden sekä erilaisten viranomaisten kanssa vaalien korkeinta tietoturvatasoa kaikessa tekemisessään. Tietoturvaa tai infran pääsynhallintaa ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa, kun organisaatiot uudistavat, kehittävät ja ylläpitävät toimintaansa globaalissa ja päivittäin muuttuvassa ympäristössä. Tämä yritysturvallisuusselvitystodistus on yksi osoitus SSH.COMin kyvystä toimia tässä ympäristössä.” sanoo SSH.COM:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen.


Yhteydenotot:

Simo Karkkulainen, Markkinointijohtaja, 040 738 9406


Lisätietoja SSH.COM:ista:
SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menestymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla.