Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PUUILO OYJ
PÖRSSITIEDOTE
6.7.2021 klo 17.00 

Puuilo Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Puuilon osakkeista on alittanut 5 %:n liputusrajan 5.7.2021 ja on nyt 0,88 % prosenttia. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus ilmoituksen mukaan:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus

(7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,88 %

-

 

0,88 %

84 776 953

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

7,24 %

-

7,24 %

 

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi (jos mahdollista)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000507124

 

 

750 000

 

 

 

0,88 %

 

A YHTEENSÄ

750 000

 

0,88 %

 

8. Tietoja liputusvelvollisesta:
☒ Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista
ja äänistä 

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden

kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet

yhteensä 

Finnish Fund

0,88

 -

0,88

 Puuilo Oyj

 

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Puuilo tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta asiointikokemuksesta. Puuilo on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin.