Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

PUUILO OYJ, PUOLIVUOTISKATSAUS, 15.9.2021 KLO 8.30

Keskeistä touko-heinäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 5,2 % (49,8 %) ja oli 79,8 milj. euroa (75,8)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski -4,0 % (33,1 %)
 • Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 45,2 %
 • Myyntikate oli 29,6 milj. euroa (27,7) ja myyntikate-% oli 37,2 % (36,5 %)
 • Oikaistu EBITA oli 16,8 milj. euroa (16,1), oikaistu EBITA-% oli 21,1 % (21,2 %)
 • Liikevoitto oli 14,9 milj. euroa (15,6), mikä vastasi 18,6 % liikevaihdosta (20,6 %)
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,5 milj. euroa (19,6)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,14)
 • Katsauskaudella avattiin yksi uusi myymälä

Keskeistä helmi-heinäkuu 2021

 • Liikevaihto kasvoi 11,5 % (47,1 %) ja oli 138,2 milj. euroa (123,9)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 2,5 % (29,6 %)
 • Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 33,3 %
 • Myyntikate oli 51,0 milj. euroa (45,5) ja myyntikate-% oli 36,9 % (36,7 %)
 • Oikaistu EBITA oli 25,5 milj. euroa (23,5), oikaistu EBITA-% oli 18,5 % (19,0 %)
 • Liikevoitto oli 22,2 milj. euroa (22,6), mikä vastasi 16,0 % liikevaihdosta (18,2 %)
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,4 milj. euroa (26,2)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,20)
 • Katsauskaudella avattiin kolme uutta myymälää

Luvut on esitetty miljoonissa euroissa, ellei toisin mainita. Katsauksen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä kokonaismäärästä. Puuilon tilikausi on 1.2.–31.1. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. Puolivuotiskatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Keskeiset tunnusluvut

 milj. euroa

1.5.2021-31.7.2021

1.5.2020-31.7.2020

1.2.2021-31.7.2021

1.2.2020-31.7.2020

1.2.2020-31.1.2021

Liikevaihto

79,8

75,8

138,2

123,9

238,7

Liikevaihdon kehitys (%)

5,2 %

49,8 %

11,5 %

47,1 %

40,0 %

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys %

-4,0 %

33,1 %

2,5 %

29,6 %

24,4 %

Verkkokaupan liikevaihdon kehitys (%)

45,2 %

108,9 %

33,3 %

146,3 %

127,5 %

Myyntikate

29,6

27,7

51,0

45,5

87,1

Myyntikate-%

37,2 %

36,5 %

36,9 %

36,7 %

36,5 %

Oikaistu EBITA*

16,8

16,1

25,5

23,5

43,2

Oikaistu EBITA-%

21,1 %

21,2 %

18,5 %

19,0 %

18,1 %

EBITA

15,2

15,9

22,7

23,2

42,6

EBITA %

19,0 %

21,0 %

16,5 %

18,7 %

17,9 %

Liikevoitto

14,9

15,6

22,2

22,6

41,5

Liikevoitto-%

18,6 %

20,6 %

16,0 %

18,2 %

17,4 %

Tilikauden tulos

10,3

11,2

15,2

15,9

28,8

Osakekohtainen tulos (euroa)

0,13

0,14

0,19

0,20

0,36

Operatiivinen vapaa kassavirta

8,5

19,6

15,4

26,2

38,8

Nettovelka / oikaistu käyttökate

1,6

2,4

1,6

2,4

2,4

Myymälöiden lukumäärä

33

29

33

29

30

Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna

628

451

677

446

595

* liikevoitto ennen tavaramerkin poistoa
Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetyt osakemäärät on kaikkien esitettävien kausien osalta oikaistu katsauskaudella tehdyn maksuttoman osakeannin mukaisesti.


Puuilon pitkän aikavälin tavoitteet ja
markkinanäkymät tilikaudelle 2021

Listautumisen yhteydessä julkistetuissa Puuilon pitkän aikavälin kasvuodotuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Puuilon pitkän aikavälin tavoitteet tilikausille 2021–2025:

 • Kasvu: Liikevaihto ylittää 400 milj. euroa tilikauden 2025 loppuun mennessä ja kasvaa orgaanisesti yli 10 prosenttia vuosittain.
 • Kannattavuus: Oikaistu EBITA-% on välillä 17–19 prosenttia liikevaihdosta.
 • Osinkopolitiikka: Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 80 prosenttia osinkoa kunkin tilikauden tuloksesta, riippuen yhtiön pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisestä talous- ja liiketoimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä.
 • Velkaantuneisuus: Yhtiön nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alittaa 2.0x.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus jatkuu. Pandemiatilanteessa voi tapahtua ennalta-arvaamattomia ja äkillisiä muutoksia. Puuilo näkee tilikauden toisen neljänneksen jälkeen merkkejä kuluttajakäyttäytymisen normalisoitumisesta.

Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela:

Morjensta pöytään!

Puuilon liiketoiminta kehittyi hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (helmi-heinäkuu) pörssiyhtiönä. Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat. Näin siitäkin huolimatta, että vastassamme oli poikkeuksellisen vahva vertailukausi viime vuodelta, jolloin liikevaihdon kasvu oli todella voimakasta. Vuoden ensimmäistä puolikasta leimasi koronapandemia, joka näkyi erityisesti vertailukauden luvuissa mutta myös raportointikaudella. Yhtiön kannattavuustaso ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli erinomaisella tasolla.

Yhtiön toinen neljännes (touko-heinäkuu) oli odotuksiemme mukainen. Yhtiön liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvoivat ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Toisen neljänneksen osalta vertailukauden liikevaihtoluvut olivat suorastaan poikkeuksellisen rajut, mistä johtui vertailukelpoisen myynnin kääntyminen lievästi miinukselle toisella neljänneksellä. Vertailukaudella erityisesti henkilökohtaisten suojaus- ja desinfiointituotteiden kysyntä kävi ylikierroksilla ja tavaraa jopa hamstrattiin. Koronapandemian vaikutus levisi laajasti myös muihin Puuilon tuoteryhmiin vertailukaudella. Kokonaisuutena yhtiön suorituskyky vertailukauteen verrattuna kuitenkin parani.

Puuilo toteuttaa määrätietoisesti listautumisen yhteydessä julkistettua kasvustrategiaansa. Avasimme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kolme uutta myymälää: Vaasaan, Imatralle ja Raumalle. Olemme aikaisemmin tiedottaneet, että avaamme tälle tilikaudelle neljännen uuden myymälän Espoon Laajalahteen. Myymälä avataan 16. syyskuuta. Lisäksi tiedotimme 14. syyskuuta, että ensi tilikaudella avaamme uudet myymälät Sastamalaan ja Lietoon. Näistä myymälöistä olemme jo tehneet vuokrasopimukset.

Teemme määrätietoista työtä myös vertailukelpoisen myymäläverkoston osalta panostamalla jatkuvasti myyntiä lisääviin toimenpiteisiin ja valikoimakehitykseen. Omien tuotteiden saralla olemme tehneet vakuuttavaa jälkeä; omien tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi molempien raportointikausien aikana ja tämä näkyy parantuneena myyntikatteena erityisesti touko-heinäkuun aikana, mutta myös koko ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhtiön korkea kannattavuustaso säilytettiin hienosti. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kannattavuutemme (oikaistu EBITA) asettui pitkän aikavälin tavoitteidemme (17–19 %) haarukkaan ja toisella neljänneksellä kannattavuustaso oli vielä tätäkin korkeampi, ja samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Korkeaan kannattavuustasoon vaikuttivat edellä luetellut kasvustrategiamme mukaiset asiat mutta myös kulujen hyvä hallinta, joka on syvällä yhtiön kulttuurissa. Viimeisimpänä kasvustrategiamme kulmakivenä onnistuimme kasvattamaan verkkokaupan liikevaihtoa kaksinumeroisin prosentein. Monikanavainen strategiamme toimii tässä hienosti, mistä osoituksena voin mainita erityisesti myymälänoutojen voimakkaan kasvun raportointikauden aikana.

Asiakkaidemme tarpeet ja ostokäyttäytyminen ovat normalisoitumassa koronapandemian jälkeen. Paluuta niin sanottuun normaaliin elämään kesän jälkeen tukee Suomen avautuminen ja sopeutuminen koronapandemian jälkeiseen aikaan. 

Lopuksi haluan esittää mitä lämpimimmän kiitoksen henkilökunnallemme heidän sitkeydestään tässä pitkään jatkuneessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme koko henkilökuntamme voimin erittäin sitoutuneita toteuttamaan listautumisemme yhteydessä julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme. 

Puuilon matka jatkuu nyt pörssiyhtiönä, tervetuloa ostoksille uudet ja vanhat omistajat sekä asiakkaat! 


Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

Puuilolla ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Toimitusjohtaja Juha Saarela ja talousjohtaja Ville Ranta esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi klo 11.00.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata seuraavan linkin kautta https://puuilo.videosync.fi/2021-h1-tulos. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua. 

FI: +358 9 81710310
SE: +46 8 56642651
UK: +44 333 3000804
US +1 631 9131422

Vahvistuskoodi: 59244505#

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Saarela, puhelin +358 50 409 7641
Talousjohtaja Ville Ranta, puhelin + 358 40 555 4995Liitteet

Puuilo tunnetaan erityisesti laajasta tuotevalikoimasta, edullisista hinnoista sekä myymälöiden hyvistä sijainneista ja helposta asiointikokemuksesta. Puuilo on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkituotteisiin.