Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR SOFTWARE OYJ      PÖRSSITIEDOTE     15.10.2019 klo 14.30


QPR Software muuttaa vuoden 2019 tulosohjaustaan

QPR Software muuttaa arviotaan koko vuoden tuloksestaan, perustuen aiempaa heikompiin näkymiin suorituskykyjohtamisen ja mallinnuksen ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminnoissa. Samalla yhtiö antaa ennakkotietoja tammi-syyskuun 2019 tuloksestaan.

Prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin liikevaihdon kasvu on jatkunut vahvana (+42 % tammi-syyskuussa 2019), mutta se ei ole täysin riittänyt korvaamaan liikevaihdon laskua muissa liiketoiminnoissa. Alustavien, tilintarkastamattomien ennakkotietojen mukaan QPR Softwaren tammi-syyskuun liikevaihto laski 4,9 % ja oli 7 015 tuhatta euroa (1-9/2018: 7 376 tuhatta euroa). Liiketulosarvio on -90 tuhatta euroa (391).


Aiemmin julkistetut näkymät vuodelle 2019

QPR arvioi aiemmin liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa) sekä liiketuloksensa heikkenevän edellisvuodesta (2018: 5,2 % liikevaihdosta) kustannusten kasvun vuoksi, mutta olevan silti edelleen positiivinen.


Muuttuneet näkymät ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

QPR arvioi liikevaihtonsa laskevan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa) sekä liiketuloksensa olevan lievästi tappiollinen (0 – 4 % liikevaihdosta). Prosessilouhintaliiketoiminnan arvioidaan jatkavan vahvaa kasvua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020 – 2022 on keskimäärin 15 – 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhintaliiketoiminnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.

QPR julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta torstaina 24.10.2019.


QPR Software Oyj
Hallitus  


Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 502 6397

 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.