Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE, 29.1.2019 KLO 17.00


QPR Software Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Yhden optio-oikeuden 2019A teoreettinen markkina-arvo on noin 0,31 euroa ja yhden optio-oikeuden 2019B teoreettinen markkina-arvo noin 0,11 euroa. Optio-oikeuksien 2019 teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 187 500 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla ottaen huomioon optio-oikeuden merkintähinta ja seuraavin oletuksin: osakekurssi 1,70 euroa, riskitön korko 0%, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 ja noin 5 vuotta ja volatiliteetti noin 22%.

Optio-ohjelmaan osallistuvan johtoryhmän jäsenen on kasvatettava osakeomistustaan yhtiössä optio-oikeuksista saamallaan nettotuotolla. Hänen on sijoitettava puolet optio-oikeuksista saamastaan nettotuotosta yhtiön osakkeisiin, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Osakeomistusta on ylläpidettävä tällä tasolla niin kauan kuin hänen työ- tai toimisuhteensa on voimassa.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu yhteensä alle 15 avainhenkilöä ja johtoon kuuluvaa henkilöä.

Optio-oikeuksien 2019 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.qpr.fi/sijoittajat.


QPR Software Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola
Puhelin: 040 5026 397

Hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Leskinen
Puhelin: 040 500 9830


Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fiLiite

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.