Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 13.2.2019 KLO 9.00

 

Liikevaihdon kasvu kiihtyi, liikevoitossa merkittävä parannus.          

Loka-joulukuu 2018

 • Liikevaihto oli 2 671 tuhatta euroa (2017: 2 107) ja kasvoi 27 %. 
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (51).
 • Liiketulos 130 tuhatta euroa (-322).
 • Liiketulos 4,9 % liikevaihdosta (-15,3).
 • Tulos ennen veroja 128 tuhatta euroa (-329).
 • Vuosineljänneksen tulos 189 tuhatta euroa (-398).
 • Tulos/osake 0,016 euroa (-0,033).

Tammi-joulukuu 2018

 • Liikevaihto oli 10 047 tuhatta euroa (2017: 8 942) ja kasvoi 12 %.
 • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (54).
 • Liiketulos 521 tuhatta euroa (-110).
 • Liiketulos 5,2 % liikevaihdosta (-1,2).
 • Tulos ennen veroja 335 tuhatta euroa (-148).
 • Kauden tulos 320 tuhatta euroa (-294).
 • Tulos/osake 0,027 euroa (-0,025).


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2019

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2019 (2018: 10 047 tuhatta euroa). Merkittävimmät kasvun lähteet ovat prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin kansainvälinen myynti sekä QPR:n ohjelmistoliiketoimintaa tukevat konsultointipalvelut kotimaassa.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa. Kustannusten kasvun vuoksi QPR arvioi liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta, mutta olevan silti edelleen positiivinen (2018: 5,2 % liikevaihdosta).


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
             
Liikevaihto 2 671 2 107 27 10 047 8 942 12
Käyttökate 362 -72 602 1 470 803 83
 % liikevaihdosta 13,5 -3,4   14,6 9,0  
Liiketulos 130 -322 140 521 -110 575
 % liikevaihdosta 4,9 -15,3   5,2 -1,2  
Tulos ennen veroja  128 -329 139 335 -148 326
Katsauskauden tulos 189 -398 148 320 -294 209
 % liikevaihdosta 7,1 -18,9   3,2 -3,3  
             
Tulos/osake, euroa 0,016 -0,033 148 0,027 -0,025 209
Oma pääoma/osake, euroa  0,231 0,220 5 0,231 0,220 5
             
Liiketoiminnan rahavirta 159 -239 166 1 335 984 36
Rahavarat kauden lopussa 505 318 59 505 318 59
Korollinen nettovelka  -505 -318 59 -505 -318 59
Nettovelkaantumisaste, %  -17,6 -11,6 51 -17,6 -11,6 51
Omavaraisuusaste, %  48,6 48,2 1 48,6 48,2 1
Oman pääoman tuotto, % 26,6 -54,4 149 11,4 -9,6 219
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,5 -44,3 142 18,9 -3,3 681

                                                                                     

RAPORTOINTI                                                                    

Tämän tilinpäätöstiedotteen luvut on raportoitu 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 –standardin mukaisesti. Tilikauden 2017 IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut, vertailukelpoiset konserniluvut on julkistettu pörssitiedotteella 25.4.2018. Vuoden 2018 konsernitilinpäätöstä laadittaessa näitä vertailulukuja korjattiin siten, että konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ja tulos vuodelta 2017 olivat 142 tuhatta euroa oikaistuja vertailulukuja pienemmät. Vertailulukujen korjaus kohdistui osavuosijaksolle 1-3/2017. Korjauksella ei ole vaikutusta 1-12/2018 raportoituihin lukuihin.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttui IFRS 15 -standardin mukaisesti. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. 


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liiketoimintamme kehitys eteni strategian mukaisesti ja liikevaihtomme kasvoi vahvasti kansainvälisessä ohjelmistomyynnissä. Vuonna 2018 kansainvälinen liikevaihtomme kasvoi 27 % ohjelmistomyynnin vetämänä, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä kansainvälisen liikevaihdon kasvu kiihtyi 44 %:iin.

Päättyneen vuoden aikana toimitimme prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistoja monille globaaleille suuryrityksille. Kysyntä oli vahvinta Euroopassa, mutta viime aikoina nopeimmin kysyntä on kasvanut Yhdysvalloissa. Tietoliikennetoimialalla teimme merkittäviä kauppoja sekä globaalien laitevalmistajien että operaattorien kanssa useissa eri maissa. Myös pankki- ja rahoitussektorilla kiinnostus prosessien analysointiin ja mittaamiseen on kasvanut merkittävästi.

Saavutimme erittäin hyviä tuloksia myös suorituskykyjohtamisen ohjelmistomyynnissä Lähi-itään sekä konsultointiliiketoiminnassamme Suomessa.

Jatkamme edelleen panostuksiamme kasvuliiketoimintoihimme, ja tavoittelemme ohjelmistomyynnin kasvun lisäksi myös ohjelmistoliiketoimintaa tukevan konsultointiliiketoiminnan kasvua Suomessa. Toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynti kehittyikin loppuvuonna erittäin myönteisesti.

Keskitymme prosessianalyysituotteemme edelleen kehittämiseen ja sen aseman vahvistamiseen voimakkaasti kasvavalla markkinalla. Pyrimme kasvattamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiämme suoramyynnillä, nykyisten jälleenmyyjäkumppaneiden kanssa sekä uusien strategisten kumppanuuksien kautta.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
             
Ohjelmistolisenssit 626 389 61 2 685 2 184 23
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 739 772 -4 2 989 3 260 -8
Pilvipalvelut 347 210 65 1 316 819 61
Konsultointi 959 737 30 3 057 2 680 14
Yhteensä 2 671 2 107 27 10 047 8 942 12

                                                                                     

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
             
Suomi 1 428 1 244 15 5 444 5 316 2
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 850 535 59 2 817 2 288 23
Muu maailma 393 328 20 1 786 1 337 34
Yhteensä 2 671 2 107 27 10 047 8 942 12

                                                                                   

Loka-joulukuu 2018

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 671 tuhatta euroa (2 107) ja kasvoi 27 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 48 % (51).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 61 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä. Myynnin kasvu oli vahvaa erityisesti tietoliikennetoimialan yrityksille.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 4 % edellisvuodesta. Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 65 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 30 %, mikä johtui pääosin toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 44 %, mikä johtui pääosin ohjelmistomyynnin vahvasta kasvusta. Suomessa liikevaihto kasvoi 15 %, lähinnä konsultoinnin liikevaihdon kasvusta johtuen.

Liikevaihdosta kertyi 53 % (59) Suomesta, 32 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 15 % (16) muualta maailmasta.


Tammi-joulukuu 2018

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 10 047 tuhatta euroa (8 942) ja kasvoi 12 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 54 % (54).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 23 % kansainvälisen ohjelmistomyynnin vetämänä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Pilvipalvelujen liikevaihto ylsi 61 %:n kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Alan yleisen kehityksen mukaisesti asiakkaamme valitsevat yhä useammin ohjelmistot käyttöönsä pilvipalveluna. Tämä koskee erityisesti prosessianalyysiohjelmistomme QPR ProcessAnalyzerin asiakkaita.

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 14 %, mikä johtui pääosin toiminnankehityskonsultoinnin sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultoinnin myynnin kasvusta suomalaisille asiakkaille. Myös suorituskykyjohtamisohjelmisto QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille vaikuttivat myönteisesti konsultointipalvelujen liikevaihtoon.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 27 % ohjelmistomyynnin kasvun vetämänä. QPR ProcessAnalyzerin toimitukset eurooppalaisille asiakkaille sekä QPR Metricsin toimitukset Lähi-idän asiakkaille lisääntyivät. Liikevaihto Suomessa kasvoi 2 % edellisvuodesta, konsultoinnin liikevaihdon kasvusta johtuen.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 54 % (59) Suomesta, 28 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 18 % (15) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Loka-joulukuu 2018

Viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi kustannuksia nopeammin ja liiketulos nousi 130 tuhanteen euroon (-322), ja oli 4,9 % liikevaihdosta (-15,3).

Henkilöstökulut kasvoivat 11 %, mikä johtui pääosin kasvuliiketoimintoihin rekrytoidusta uudesta henkilöstöstä. Myös kulut materiaaleista ja palveluista olivat edellisvuotta suuremmat kasvaneiden jälleenmyyjäkomissioiden myötä.

Konsernin kiinteät kulut olivat loka-joulukuussa 2 207 tuhatta euroa (2 188), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,9 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,6 % (68,9) eli 1 667 tuhatta euroa (1 506).

Tulos ennen veroja oli 128 tuhatta euroa (-329) ja katsauskauden tulos oli 189 tuhatta euroa (-398). Osakekohtainen tulos oli 0,016 euroa (-0,033) osakkeelta.


Tammi-joulukuu 2018

Konsernin liiketulos oli tammi-joulukuussa 521 tuhatta euroa (-110) eli 5,2 % liikevaihdosta (-1,2). Strategian mukaisia panostuksia kasvuliiketoimintoihin jatkettiin, minkä johdosta henkilöstö-, myynti ja markkinointikulut nousivat.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 8 320 tuhatta euroa (7 916), ja kasvoivat 5,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,8 % (71,8) eli 6 142 tuhatta euroa (5 682). Ulkopuolisia hankintoja tuotekehityksessä korvattiin omilla henkilöstöresursseilla, mikä vaikutti vähentävästi kiinteisiin kuluihin sisältyviin liiketoiminnan muihin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyvien luottotappioiden ja luottotappiovarausten määrä laski ja oli 10 tuhatta euroa (58).

Tulos ennen veroja oli 335 tuhatta euroa (-148) ja katsauskauden tulos oli 320 tuhatta euroa (-294). Tilikauden verot olivat 15 tuhatta euroa (146). Verojen osuus tuloksesta pieneni edellisvuodesta, koska huomattava osa IFRS 15:n mukaisesti raportoidusta tuloksesta oli verotettu vuonna 2017. Osakekohtainen tulos oli 0,027 euroa (-0,025) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2018 oli 1 335 tuhatta euroa (984), ja neljännellä vuosineljänneksellä 159 tuhatta (-239). Liiketoiminnan rahavirran positiiviseen vuosikehitykseen vaikuttivat parantunut tulos, laskutusrytmin muutokset sekä vähentyneet verot, ja neljännen vuosineljänneksen kehitykseen lähinnä parantunut tulos. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 505 tuhatta euroa (318).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-joulukuussa 187 tuhatta euroa (38) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 193 tuhatta euroa (43). Poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuvat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta. Ruplan ja euron väliset kurssierot ovat syntyneet tytäryhtiön käyttöpääomasta ruplan heikennyttyä merkittävästi vuosina 2009 – 2018. Tähän liittyvät kurssierot on aiempina vuosina raportoitu konsernin laajassa tuloksessa, ja nyt yhtiön lopetusvuonna rahoituskuluina tuloslaskelmassa.  Näillä kurssitappioilla ei siten ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.

Investoinnit tilikaudella olivat 790 tuhatta euroa (872), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -17,6 % (-11,6). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 48,6 % (48,2). 


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tilikaudella 2018 tuotekehitysmenot olivat 1 989 tuhatta euroa (2 274) eli 20 % liikevaihdosta (25). Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 732 tuhatta euroa (792) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 762 tuhatta euroa (694).

Loka–joulukuussa tuotekehitysmenot olivat 550 tuhatta euroa (545) eli 21 % liikevaihdosta (26%). Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 167 tuhatta euroa (152) ja tuotekehityspoistoja kirjattiin 191 tuhatta euroa (196).

Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 84 henkilöä (76). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 81 (76).

Henkilöstön keski-ikä oli 40,8 (39,9) vuotta. Naisia oli 23 % (17) ja miehiä 77 % (83) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskenteli 17 % (16), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (42), tuotekehityksessä 31 % (34) ja hallinnossa 9 % (8) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2018 oli korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2018 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 22 tuhatta euroa (19).


STRATEGIA
 

Tavoittelemme keskimäärin 15 - 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoite perustuu pääosin ohjelmistoliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun sekä konsultointipalvelujen kasvuun kotimarkkinoilla Suomessa. Näemme merkittävän kasvumahdollisuuden erityisesti prosessianalyysiliiketoiminnassa (process mining), jossa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessien analysointi ja mittaaminen (process mining), ja tavoitteenamme on saada merkittävä markkinaosuus tästä voimakkaasti kasvavasta markkinasta.  

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kehitystä ja kansainvälistä myyntiä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

       
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2018 1-12/2017 Muutos, %
       
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 026 097 1 552 104 -34
Vaihto, euroa 1 694 088 2 463 215 -31
% osakkeista 8,6 12,9  
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,65 1,59 4
       
Osake ja markkina-arvo 31.12.2018 31.12.2017 Muutos, %
       
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 -
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 -
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 -
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 -
Osakkeenomistajat, kpl 1 151 1 246 -8
Päätöskurssi, euroa 1,63 1,71 -5
Osakekannan markkina-arvo, euroa 19 540 202 20 499 230 -5
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 271 50 271 -
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307 439 307 -
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,7 3,7 -

                                                 

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.4.2018 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR Software Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2019 ottaa yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 437 000 merkitään tunnuksella 2019A ja 473 000 merkitään tunnuksella 2019B. Optio-oikeuksilla 2019A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2022–31.1.2023 ja optio-oikeuksilla 2019B merkittävien osakkeiden merkintäaika 1.1.2023–31.1.2024.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 6,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 910 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella 2019A merkittävän osakkeen merkintähinta on 1,70 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa optio-ohjelman käyttöönottohetkellä. Optio-oikeudella 2019B merkittävän osakkeen merkintähinta on 2,55 euroa per osake, mikä vastaa yhtiön osakkeen markkinahintaa lisättynä 50 prosentilla.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 10 % (8) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 67 % oli euromääräisiä (80). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (QPR Software vuosikertomus 2017). 


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2018 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 005 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa 4.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2019 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Vuosikertomus 2018: tiistai 5.3.2019
Osavuosikatsaus 1-3/2019: torstai 25.4.2019
Puolivuosikatsaus 1-6/2019: torstai 1.8.2019
Osavuosikatsaus 1-9/2019: torstai 24.10.2019

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4. huhtikuuta 2019.


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola
puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

             
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
             
Liikevaihto 2 671 2 107 27 10 047 8 942 12
Liiketoiminnan muut tuotot 0 5 -99 -10 18 -154
             
Materiaalit ja palvelut 335 246 36 1 196 1 154 4
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 667 1 506 11 6 142 5 682 8
Liiketoiminnan muut kulut 308 432 -29 1 229 1 320 -7
Käyttökate 362 -72 602 1 470 803 83
             
Poistot 231 250 -7 949 913 4
Liiketulos 130 -322 140 521 -110 575
             
Rahoitustuotot ja -kulut -2 -7 -66 -187 -38 385
Tulos ennen veroja 128 -329 139 335 -148 326
             
Tuloverot 62 -70 -189 -15 -146 -90
Katsauskauden tulos 189 -398 148 320 -294 209
             
             
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,016 -0,033 148 0,027 -0,025 209
             
Konsernin laaja tuloslaskelma:            
 Katsauskauden tulos 189 -398 148 320 -294 209
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
           
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
0 2 -108 179 -7 2 540
Laajan tuloslaskelman tulos 189 -396 148 499 -302 266

                                                                                                                                     

KONSERNITASE  

       
Tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2017 Muutos, %
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat:      
 Aineettomat hyödykkeet 1 831 1 952 -6
 Liikearvo 513 513 0
 Aineelliset hyödykkeet 116 153 -24
 Muut pitkäaikaiset varat 62 127 -51
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 521 2 745 -8
       
Lyhytaikaiset varat:      
 Myynti- ja muut saamiset 3 409 3 744 -9
 Rahavarat 505 318 59
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 915 4 061 -4
       
Varat yhteensä 6 436 6 807 -5
       
Oma pääoma ja velat      
       
Oma pääoma:      
 Osakepääoma 1 359 1 359 0
 Muut rahastot 21 21 0
 Omat osakkeet -439 -439 0
 Muuntoerot -61 -240 -75
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5 5 0
 Kertyneet voittovarat 1 987 2 027 -2
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 873 2 733 5
       
 Saadut ennakot 523 1 140 -54
 Siirtovelat 2 489 2 314 8
 Osto- ja muut korottomat velat 551 620 -11
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 563 4 074 -13
       
Velat yhteensä 3 563 4 074 -13
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 436 6 807 -5
       


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

             
Tuhatta euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
1-12/
2018
1-12/
2017
Muutos,
%
             
Liiketoiminnan rahavirta:            
 Katsauskauden tulos 189 -398 148 320 -294 209
 Oikaisut kauden tulokseen 171 838 -80 1 327 1 091 22
 Käyttöpääoman muutokset -191 -682 72 -267 343 -178
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-6 -4 47 -28 -37 -26
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
2 -3 170 9 10 -4
 Maksetut verot -6 10 -158 -27 -128 -79
Liiketoiminnan rahavirta  159 -239 166 1 335 984 36
             
Investointien rahavirta:            
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-188 -162 16 -790 -872 -9
Investointien rahavirta  -188 -162 16 -790 -872 -9
             
Rahoituksen rahavirrat:            
 Maksetut osingot 0 0   -360 -360 0
Rahoituksen rahavirta 0 0   -360 -360 0
             
Rahavarojen muutos -30 -401 93 185 -247 175
Rahavarat kauden alussa  534 719 -26 318 565 -44
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 1 -1 371 2 0 1 286
Rahavarat kauden lopussa  505 318 59 505 318 59

                                                                                     

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

               
Tuhatta euroa Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016 1 359 21 -233 -439 5 2 538 3 252
Oma pääoma IFRS muutokset           142 142
Oma pääoma 1.1.2017 1 359 21 -233 -439 5 2 681 3 394
Osingonmaksu           -360 -360
Kauden laaja tulos     -7     -294 -302
Oma pääoma 31.12.2017 1 359 21 -240 -439 5 2 027 2 733
Osingonmaksu           -360 -360
Kauden laaja tulos     179     320 499
Oma pääoma 31.12.2018 1 359 21 -61 -439 5 1 987 2 873


            
                                                                         

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2018 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardin käyttöönoton johdosta liikevaihdon tuloutus, liikevoiton kertyminen ja tunnuslukulaskenta ovat muuttuneet tämän tiedotteen Raportointi-osiossa kuvatulla tavalla. Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

     
Tuhatta euroa 1-12/
2018
1-12/
2017
     
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1. 9 318 8 521
 Lisäykset 739 797
     
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:    
 Hankintameno 1.1. 1 821 1 746
 Lisäykset 50 75


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

       
Tuhatta euroa 31.12.2018 31.12.2017 Muutos, %
       
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 386 1 388 0
       
Vuokrasopimusten perusteella      
maksettavat vähimmäisvuokrat:      
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 267 278 -4
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 254 88 190
Yhteensä 521 365 43
       
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 907 1 754 9

                                                 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

           
Tuhatta euroa 10-12/
2018
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
10-12/
2017
           
Liikevaihto 2 671 2 222 2 272 2 882 2 107
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 -5 -5 5
           
Materiaalit ja palvelut 335 218 255 388 246
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 667 1 321 1 603 1 551 1 506
Liiketoiminnan muut kulut 308 336 288 297 432
Käyttökate 362 348 120 640 -72
           
Poistot 231 239 238 240 250
Liiketulos 130 109 -118 400 -322
           
Rahoitustuotot ja -kulut -2 4 1 -189 -7
Tulos ennen veroja 128 113 -117 211 -329
           
Tuloverot 62 -22 32 -86 -70
Katsauskauden tulos 189 91 -85 124 -398

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

     
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-12/2018 tai 31.12.2018 1-12/2017 tai 31.12.2017
     
Liikevaihto 10 047 8 942
Liikevaihdon muutos, % 12,4  
Käyttökate 1 470 803
 % liikevaihdosta 14,6 9,0
Liiketulos 521 -110
 % liikevaihdosta 5,2 -1,2
Tulos ennen veroja 335 -148
 % liikevaihdosta 3,3 -1,7
Katsauskauden tulos 320 -294
 % liikevaihdosta 3,2 -3,3
     
Oman pääoman tuotto (per annum), % 11,4 -9,6
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 18,9 -3,3
Rahavarat 505 318
Korollinen nettovelka -505 -318
Oma pääoma 2 873 2 733
Nettovelkaantumisaste, % -17,6 -11,6
Omavaraisuusaste, % 48,6 48,2
Taseen loppusumma 6 436 6 807
     
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 790 872
% liikevaihdosta 7,9 9,7
Tuotekehitysmenot 1 989 2 274
% liikevaihdosta 19,8 25,4
     
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 81 76
Henkilöstö kauden alussa 76 63
Henkilöstö kauden lopussa 84 76
     
Tulos/osake, euroa 0,027 -0,025
Oma pääoma/osake, euroa 0,231 0,220QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Softwaren kattava asiantuntijatiimi ja 25 vuoden kokemus takaavat asiakkaille näkyvyyden heidän liiketoimintaansa ja antavat keinot tehdä oikeat päätökset.