Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 27.10.2020 KLO 9.00


Ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen liikevaihto laski, pilvipalvelut ja konsultointi kasvoivat


Heinä- syyskuu 2020

 • Liikevaihto oli 1 801 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2019: 1 981).
 • Liikevaihto laski 9 %, mikä johtui ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen myynnin laskusta. Uusien ohjelmistojen myyntisyklit ovat pidentyneet merkittävästi koronaviruspandemian aikana, eivätkä toistaiseksi ole normalisoituneet.
 • Pilvipalvelujen ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi.
 • Käyttökate oli -109 tuhatta euroa (188).
 • Liiketulos -413 tuhatta euroa (-119). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskun ohella panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Vuosineljänneksen tulos -345 tuhatta euroa (-85).


Tammi - syyskuu 2020

 • Liikevaihto oli 6 630 tuhatta euroa (tammi-syyskuu 2019: 7 015).
 • Liikevaihto laski 5 %, mikä johtui ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen myynnin laskusta.
 • Pilvipalvelujen ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi.
 • Käyttökate oli 221 tuhatta euroa (838).
 • Liiketulos -752 tuhatta euroa (-90). Liiketuloksen lasku johtui liikevaihdon laskun ohella panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.
 • Katsauskauden tulos -655 tuhatta euroa (-42).
 • Tulos/osake -0,055 euroa (-0,004).


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit prosessilouhintaohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessilouhintaohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan nopeaa kasvuaan kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille, ja erityisesti suorituskykyjohtamisen ohjelmistoille.


Näkymät tilikaudelle 2020

QPR antoi tulosvaroituksen 14.10.2020 ja muutti kuluvan vuoden liikevaihtoennustettaan, joka oli annettu helmikuussa 2020.  Näkymien päivityksen jälkeen yhtiö arvioi liikevaihtonsa laskevan edellisvuodesta, kun yhtiö aiemmin ennusti liikevaihdon kasvua (2019: 9 513 tuhatta euroa).

Aiemmin annettu tulosennuste ei muuttunut, ja yhtiö arvioi edelleen liiketuloksen olevan tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa), mutta käyttökatteen olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).


Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena 2020-2022 on keskimäärin 15–20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Prosessilouhintaliiketoiminnassa tavoittelemme keskimäärin yli 50 %:n vuotuista kasvua.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos,
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
        
Liikevaihto1 8011 981-96 6307 015-59 513
Käyttökate-109188-158221838-741 036
 % liikevaihdosta-6,19,5 3,311,9 10,9
Liiketulos-413-119-246-752-90-733-213
 % liikevaihdosta-22,9-6,0 -11,3-1,3 -2,2
Tulos ennen veroja        -419-116-260-761-113-571-240
Katsauskauden tulos-345-85-304-655-42-1 445-161
 % liikevaihdosta-19,1-4,3 -9,9-0,6 -1,7
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,029-0,007-304-0,055-0,004-1 445-0,013
Oma pääoma/osake, euroa           0,1730,227-240,1730,227-240,222
        
Liiketoiminnan rahavirta-890-59-1 410101937-891 349
Rahavarat kauden lopussa317470-33317470-331 035
Korollinen nettovelka                    459-116-495459-116-495-251
Nettovelkaantumisaste, %                        21,4-4,1-61921,4-4,1-619-9,1
Omavaraisuusaste, %                        47,058,4-1947,058,4-1944,5
Oman pääoman tuotto, %-59,5-11,9-401-35,5-2,0-1 692-5,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %-59,3-13,9-326-30,0-3,1-852-5,9


RAPORTOINTI   
                                                           

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen heinä-syyskuussa negatiivisesti erityisesti kansainväliseen ohjelmistoliiketoimintaamme. Liikevaihto Suomessa kasvoi 3 %, mutta kansainvälinen liikevaihto laski 20 %. Ohjelmistojemme tarjouskanta oli syyskuussa selvästi korkeampi kuin edellisvuonna, mutta asiakkaiden ostoprosessit ovat aiempaa huomattavasti pidempiä koronaviruspandemiaan liittyvien epävarmuuksien vuoksi.

Olemme aloittaneet kulujemme sopeuttamisen nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa, ja parhaillaan käymme Suomen henkilöstömme kanssa YT-neuvotteluja osa-aikaisista lomautuksista. Koska arvioimme koronaviruspandemian vaikutusten liiketoimintaan olevan väliaikaisia, ei neuvotteluissa käsitellä pysyviä henkilöstövähennyksiä.

Pitkän aikavälin kasvun turvaamiseksi rekrytoimme kevään ja kesän aikana uusia myyntiresursseja eurooppalaisille avainmarkkinoille Britanniaan ja Ranskaan. Olemme kuluvana vuonna myös solmineet useita uusia kumppanuuksia prosessilouhintaohjelmistomme myynnissä. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston visuaalisen raportointityökalun toiminnallisuutta on parannettu entisestään merkittävästi kahdessa viimeisimmässä julkaisussa, ja uskomme ohjelmiston olevan tässä suhteessa yksi maailman parhaista ja monipuolisimmista. Myös ohjelmiston suorituskykyä suurten tietomäärien käsittelyssä on parannettu entisestään merkittävästi, ja ohjelmisto on nyt saatavilla lokalisoituna seitsemälle eri kielelle.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS


Heinä-syyskuu 2020

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 801 tuhatta euroa (1 981). Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 52 % (61).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 396 tuhatta euroa (436) ja laski 9 % johtuen lähinnä uusiutuvien ohjelmistolisenssien myynnin laskusta Suomessa.  

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 32 % ja oli 519 tuhatta euroa (761). Osa asiakkaista siirtyi pilvipalvelujemme käyttäjiksi, ja lisäksi valuuttakurssit vaikuttivat heikentävästi ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon poikkeuksellisen suurta laskua selittää edellisten lisäksi se, että vertailuvuoden korkea luku sisältää aiemmilta kausilta takautuvia tuottoja merkittävän asiakkaan palattua tuolloin ylläpitopitopalvelujen piiriin.

Pilvipalvelujen liikevaihto nousi 284 tuhanteen euroon (269), vaikka muutamien pahiten koronapandemiasta kärsineiden asiakkaiden kanssa sovittiin määräaikaisista tauoista ohjelmistojen pilvipalveluissa.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 602 tuhanteen euroon (515). Kasvua konsultoinnissa oli Suomen ja Lähi-idän markkina-alueilla. Konsultointiprojekteissa ja jo sovituissa ohjelmistotoimituksissa edettiin myös kolmannella neljänneksellä pandemiasta huolimatta pääosin suunnitelmien mukaan.

Liikevaihto Suomessa nousi 3 % konsultoinnin liikevaihdon kasvun ansiosta. Kansainvälinen liikevaihto laski 20 %, mihin vaikutti eniten kansainvälisen jälleenmyyntikanavan ylläpitotuottojen lasku.

Liikevaihdosta kertyi 54 % (47) Suomesta, 27 % (30) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 20 % (23) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

        
Tuhatta euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos,
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
        
Ohjelmistolisenssit27126149371 093-141 552
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit125175-29733908-191 102
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut519761-321 6772 044-182 731
Pilvipalvelut284269582078841 068
Konsultointi602515172 4632 182133 061
Yhteensä1 8011 981-96 6307 015-59 513


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

        
Tuhatta euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos,
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos,
%
1-12/
2019
        
Suomi96593333 5243 638-34 863
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki480598-201 7582 248-222 965
Muu maailma355450-211 3481 128191 686
Yhteensä1 8011 981-96 6307 015-59 513


Tammi-syyskuu 2020

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 630 tuhatta euroa (7 015) ja laski 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 49 % (53).

Liikevaihto Suomessa laski 3 % edellisvuodesta, mikä johtui pääosin mallinnusohjelmiston liikevaihdon laskusta. Kansainvälinen liikevaihto laski 8 %, mihin vaikutti eniten kansainvälisen jälleenmyyntikanavan ylläpitotuottojen lasku.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 53 % (52) Suomesta, 27 % (32) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 20 % (16) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS


Heinä-syyskuu 2020

Konsernin käyttökate oli -109 tuhatta euroa (188) ja liiketulos oli -413 tuhatta euroa (-119). Liiketuloksen heikentyminen johtui liikevaihdon laskusta ja panostuksista liiketoiminnan kasvualueisiin.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 009 tuhatta euroa (1 858), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73 % (74). Kuluja markkinatilanteeseen sopeuttaaksemme päätimme syyskuussa käytyjen YT-neuvottelujen lopputuloksena lomauttaa yhdeksän henkilöä koko- tai osa-aikaisesti Toiminnankehitys-yksikön konsultointiliiketoiminnassa.

Tulos ennen veroja oli -419 tuhatta euroa (-116) ja kauden tulos oli -345 tuhatta euroa (-85). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,029 euroa (-0,007) osakkeelta.


Tammi-syyskuu 2020

Konsernin käyttökate oli tammi-syyskuussa 221 tuhatta euroa (838) ja -752 tuhatta euroa (-90). Liiketuloksen heikkeneminen johtui liikevaihdon laskun ohella strategian mukaisista panostuksista kasvuliiketoimintoihin.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 503 tuhatta euroa (6 340). Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 76 % (74). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 47 tuhatta euroa (66).

Tulos ennen veroja oli -761 tuhatta euroa (-113) ja katsauskauden tulos oli -655 tuhatta euroa (-42). Osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,055 euroa (-0,004) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 101 tuhatta euroa (937).  Rahavirran heikkenemiseen vaikuttivat tuloksen heikkeneminen ja käyttöpääoman tarpeen kasvu etenkin kansainvälisen kaupan pidentyneiden maksuaikojen vuoksi.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 317 tuhatta euroa (470), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja.  

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 9 tuhatta euroa (23) ja niihin sisältyi valuuttakurssivoittoja 1 tuhatta euroa (valuuttakurssitappioita 18).

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 798 tuhatta euroa (763), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 21 % (-4). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 47 % (58).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 587 tuhatta euroa (1 653) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 627 tuhatta euroa (544). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 629 tuhatta euroa (613). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

QPR päätti kesäkuussa käynnistää uuden Digitaalinen toimitus -kehitysprojektin, jonka ideana on uuden digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen. Projektin avulla selvitetään uusia malleja, joiden avulla voidaan tehdä paikallisesti asennettavien ohjelmistojen toimitus ja käyttöönotto etätoimituksena täysin digitaalisesti. Uusi digitaalinen liiketoimintamalli kehitetään Lähi-idän markkinoilla strategian seurannan ohjelmistopilotilla, johon kehitetään muun muassa uusi digitaalinen työnkulun hallinta sekä strategia- ja suorituskykymittareiden hyväksyntä. Business Finland päätti myöntää projektille tukirahoitusta 100 tuhatta euroa koronavirustilanteeseen liittyvästä ohjelmastaan (kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteessa).

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 85 henkilöä (83). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 86 (82).

Henkilöstön keski-ikä on 42,0 (42,0) vuotta. Naisia on 20 % (21) ja miehiä 80 % (79) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 19 % (18), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (42), tuotekehityksessä 31 % (31) ja hallinnossa 9 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.


STRATEGIA

Tavoittelemme keskimäärin 15-20 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana, perustuen pääosin prosessilouhintaliiketoimintamme kansainväliseen kasvuun. Tässä liiketoiminnassa tavoittelemme yli 50 %:n vuotuista kasvua.

Kehitämme ja myymme organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja. Lisäksi tarjoamme asiakkaille toiminnankehityksen sekä digitalisointi- ja muutosjohtamisen konsultointia.

Nopeutamme edelleen tuotekehitystämme lisäämällä hallitusti kehittäjäresursseja. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Kohdistamme tuotekehityksemme vastaamaan asiakkaiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealueemme on prosessilouhinta.

Tavoittelemme kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lisäämme resursseja kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

Pyrimme myös aktiivisesti solmimaan strategisia kumppanuuksia, joiden avulla voimme vahvistaa ohjelmistojemme kansainvälistä myyntiä ja kehitystä.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-9/20201-9/2019Muutos, %1-12/2019
     
Vaihdetut osakkeet, kpl714 500902 160-211 091 153
Vaihto, euroa1 462 3561 797 056-192 229 163
% osakkeista6,07,5 9,1
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,051,9932,04
     
Osake ja markkina-arvo30.9.202030.9.2019Muutos, %31.12.2019
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 1791 14731 146
Päätöskurssi, euroa1,962,40-182,34
Osakekannan markkina-arvo, euroa23 496 19428 770 850-1828 051 578
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software kutsui helmikuussa 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle yhtiön pääkonttoriin tiistaiksi 7.4.2020 klo 13.00. Koronaviruspandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti maaliskuussa peruuttaa kokouksen ja ilmoitti kutsuvansa varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista.

Yhtiön hallitus päätti toukokuussa 2020 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle maanantaiksi 8.6.2020. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

8.6.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.  Yhtiökokous teki yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta neuvoa-antavan päätöksen, ja päätti kannattaa hallituksen esityksen mukaista palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela, Jarmo Rajala ja Salla Vainio. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 8.6.2020 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR julkisti katsauskauden jälkeen 14.10.2020 tiedotteen, jossa yhtiö kertoi muuttavansa liikevaihtoennustettaan kuluvalle vuodelle. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja tammi-syyskuun 2020 tuloksestaan. Uuden ennusteen mukaan liikevaihto laskee edellisvuodesta (2019: 9 513 tuhatta euroa).

Tulosennuste säilyi ennallaan. QPR arvioi liiketuloksen vuonna 2020 olevan tappiollinen (2019: -213 tuhatta euroa), mutta käyttökatteen olevan positiivinen (2019: 1 036 tuhatta euroa).

QPR kertoi myös käynnistävänsä YT-neuvottelut koskien osaa Suomen yhtiöiden henkilöstöstä. Neuvottelut koskevat noin 65 henkilöä, ja niiden piirissä ei ole Toiminnankehitys-yksikön konsultointiliiketoiminta.

Tavoitteena on sopeuttaa toimintaa markkinatilanteessa, johon vaikuttaa koronaviruspandemian luoma epävarmuus asiakkaiden keskuudessa. Neuvottelut voivat johtaa osa-aikaisiin lomautuksiin sekä työtehtävien uudelleen järjestämiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Koska arvioimme koronaviruspandemian vaikutusten liiketoimintaan olevan väliaikaisia, ei neuvotteluissa käsitellä pysyviä henkilöstövähennyksiä. Alustava arvio lomautettavien henkilöiden määrästä on enintään 65. Neuvottelut alkoivat 20.10.2020.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 44 % (48) oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksen sivuilla www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset.


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineetOSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos,
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos,
%
1-12/
 2019
        
Liikevaihto1 8011 981-96 6307 015-59 513
Liiketoiminnan muut tuotot75- 1000 0
        
Materiaalit ja palvelut27924315979765281 143
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 4741 37574 9704 71256 455
Liiketoiminnan muut kulut23217532560700-20878
Käyttökate-109188-158221838-741 036
        
Poistot304307-197292851 250
Liiketulos-413-119-246-752-90-733-213
        
Rahoitustuotot ja -kulut-63-287-9-2361-26
Tulos ennen veroja-419-116-260-761-113-571-240
        
Tuloverot7431140106714978
Katsauskauden tulos-345-85-304-655-42-1 445-161
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,029-0,007-304-0,055-0,004-1 445-0,013
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-345-85-304-655-42-1 445-161
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-1-4-62-1-4-65-5
Laajan tuloslaskelman tulos-346-89-289-656-46-1 329-166


KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     
Tuhatta euroa30.9.202030.9.2019Muutos, %31.12.2019
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 9751 90442 044
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet265440-40371
 Muut pitkäaikaiset varat26387201141
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 0162 94423 068
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset1 9492 272-142 904
 Rahavarat317470-331 035
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 2662 743-173 939
     
Varat yhteensä5 2825 687-77 007
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-67-644-66
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat1 2701 945-351 882
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
2 1492 827-242 762
     
Pitkäaikaiset velat:    
 Korolliset velat-71 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä-71 -
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat777282175784
 Saadut ennakot708844-16800
 Siirtovelat1 2671 23722 083
 Osto- ja muut korottomat velat381426-10579
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 1332 788124 245
     
Velat yhteensä3 1332 860104 245
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 2825 687-77 007


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

        
Tuhatta euroa7-9/
2020
7-9/
2019
Muutos,
%
1-9/
2020
1-9/
2019
Muutos,
%
1-12/
 2019
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-345-85-304-655-42-1 445-161
 Oikaisut kauden tulokseen263268-293087761 250
 Käyttöpääoman muutokset-796-231-244-149172-187306
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-7-8-12-34-42-19-51
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
111-9125193225
 Maksetut verot-6-14-57-16-47-67-18
Liiketoiminnan rahavirta      -890-59-1 410101937-891 349
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-124-274-55-777-7632-1 041
Investointien rahavirta       -124-274-55-777-7632-1 041
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen nostot700- 700- 500
 Lainojen takaisinmaksut-76-7010-728-208250-278
 Maksetut osingot-- 00 0
Rahoituksen rahavirta624-70994-28-208-87222
        
Rahavarojen muutos-390-403-3-704-35-1927530
Rahavarat kauden alussa   722871-171 035505105505
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-142-913-140-3 1710
Rahavarat kauden lopussa  317470-33317470-331 035


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20191 35921-61-43951 9872 873
Kauden laaja tulos  -4  -42-46
Oma pääoma 30.9.20191 35921-64-43951 9452 827
Optio-ohjelma     5656
Kauden laaja tulos  -1  -119-121
Oma pääoma 31.12.20191 35921-66-43951 8822 762
Optio-ohjelma     4242
Kauden laaja tulos  -1  -655-656
Oma pääoma 30.9.20201 35921-67-43951 2702 149


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2020 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät viimeisimmän vuosikertomuksen lopusta, sivuilta 64-65: https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.11 15910 05710 057
 Lisäykset6277321 102
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 4872 4332 433
 Lisäykset 1713154


KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

    
Tuhatta euroa1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.784562562
Lainojen nostot721-500
Takaisinmaksut728208278
Korolliset rahoitusvelat 30.9.777354784


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa30.9.202030.9.201931.12.2019Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3851 3841 38572
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät71917-56
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät820 
Yhteensä162117-5
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 4011 4061 40271


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

        
Tuhatta euroa7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
10-12/
2019
7-9/
2019
4-6/
2019
1-3/
2019
        
Liikevaihto1 8012 0412 7892 4991 9812 2852 748
Liiketoiminnan muut tuotot7525-0-0-
        
Materiaalit ja palvelut279260440379243260263
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 4741 7571 7391 7431 3751 6441 693
Liiketoiminnan muut kulut232109220178175228296
Käyttökate-109-60390199188153497
        
Poistot304324345322307310310
Liiketulos-413-38445-123-119-158187
        
Rahoitustuotot ja -kulut-66-9-33-6-20
Tulos ennen veroja-419-37836-126-116-164167
        
Tuloverot7457-2573166-26
Katsauskauden tulos-345-32111-119-85-98141


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-9/2020 tai 30.9.20201-9/2019 tai 30.9.20191-12/2019 tai 31.12.2019
    
Liikevaihto6 6307 0159 513
Liikevaihdon muutos, %-5,5-4,9-5,3
Käyttökate2218381 036
 % liikevaihdosta3,311,910,9
Liiketulos-752-90-213
 % liikevaihdosta-11,3-1,3-2,2
Tulos ennen veroja-761-113-240
 % liikevaihdosta-11,5-1,6-2,5
Katsauskauden tulos-655-42-161
 % liikevaihdosta-9,9-0,6-1,7
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %-35,5-2,0-5,7
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-30,0-3,1-5,9
Rahavarat3174701 035
Korollinen nettovelka459-116-251
Oma pääoma2 1492 8272 762
Nettovelkaantumisaste, %21,4-4,1-9,1
Omavaraisuusaste, %47,058,444,5
Taseen loppusumma5 2825 6877 007
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin7987631 156
% liikevaihdosta12,010,912,2
Tuotekehitysmenot1 5871 6532 293
% liikevaihdosta23,923,624,1
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana868282
Henkilöstö kauden alussa838484
Henkilöstö kauden lopussa858383
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,055-0,004-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,1730,2270,222

QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) on perustettu vuonna 1991.