Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 22.10.2021 KLO 9.00


Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 13 % ja liiketulos parani

Tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto nousi 7 085 tuhanteen euroon (tammi-syyskuu 2020: 6 630), kasvua 7 %.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski edellisvuoden tasosta.
 • Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 51 % (47).
 • Käyttökate 671 tuhatta euroa (221).
 • Liiketulos -198 tuhatta euroa (-752).
 • Tulos/osake -0,019 euroa (-0,055).


Heinä-syyskuu 2021

 • Liikevaihto oli 2 043 tuhatta euroa (heinä-syyskuu 2020: 1 801).
 • Liikevaihto kasvoi 13 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun vetämänä.
 • SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot kasvoivat.
 • Käyttökate 103 tuhatta euroa (-109).
 • Liiketulos -208 tuhatta euroa (-413).
 • Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla.


Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.


Tarkennettu näkymä tilikaudelle 2021

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen uusasiakashankintaan, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin, jatkuviin asiakastuottoihin, konsultoinnin varausasteeseen sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan 4 - 9 % vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa) ja käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

KESKEISET TUNNUSLUVUT       
        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
        
Liikevaihto2 0431 801137 0856 63078 971
Käyttökate103-109194671221204248
 % liikevaihdosta5,0-6,1 9,53,3 2,8
Liiketulos-208-41350-198-75274-936
 % liikevaihdosta-10,2-22,9 -2,8-11,3 -10,4
Tulos ennen veroja        -213-41949-291-76162-952
Katsauskauden tulos-165-34552-225-65566-812
 % liikevaihdosta-8,1-19,1 -3,2-9,9 -9,0
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,014-0,02952-0,019-0,055-66-0,068
Oma pääoma/osake, euroa           0,1440,199-280,1440,199-280,161
        
Liiketoiminnan rahavirta-642-89028569101464334
Rahavarat kauden lopussa251317-21251317-21185
Korollinen nettovelka                    1 0024591181 002459118762
Nettovelkaantumisaste, %                        55,821,416155,8-21,436138,0
Omavaraisuusaste, %                        36,947,0-2136,947,0-2134,6
Oman pääoman tuotto, %-34,9-59,541-15,835,5-145-34,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %-14,2-59,376-8,8-30,071-28,0


RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön liikevaihdon kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä vertailuajanjaksoon nähden 13 %. Pitkän aikavälin menestyksen kannalta keskeinen SaaS-liikevaihto ja ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoivat kansainvälisen liikevaihdon vetämänä. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi selvästi erityisesti pitkien jatkuvien asiakassuhteiden tukemana. Vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä, yhtiö voitti useita kauppoja solmien muun muassa merkittävän prosessiohjelmistokaupan globaalin teknologiayrityksen kanssa ja laajensi yhteistyötään useiden merkittävien nykyasiakkaiden kanssa.

Yhtiön panostukset prosessiliiketoiminnan kehitys- ja myyntiresursseihin sekä myyntikanaviin ovat jatkuneet vuonna 2021. Tehdyt toimenpiteet luovat edellytyksiä QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston uusmyynnin myönteiseen kehitykseen sekä käytön laajentamisen nykyasiakkuuksissa. Kuluneella vuosineljänneksellä yhtiö käynnisti tehtävälouhinnan toiminnallisuuksien kehittämisen, mikä osaltaan mahdollistaa asiakkaille entistä toimintalähtöisemmän ymmärryksen liiketoimintaprosessien kehitykseen.

Organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien kehittämisen ratkaisun QPR Business Portalin pilottitoimitukset ovat edenneet ja kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa seuraavan vaiheen ominaisuuksia. Asiakasyhteistyön kautta saatu palaute on jo jalostunut roolipohjaisten näkymien ja metriikoiden osalta uusiksi ominaisuuksiksi tuontantoversiossa olevaan ratkaisuun.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin sekä ohjelmistokonsultoinnin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistimme seurantakauden aikana ratkaisun toimituskykyä palkkaamalla uuden toimitustiimin vetäjän sekä kehittämällä ohjelmistoratkaisuamme. Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muutti elokuussa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Pitkäaikaisen toimitusjohtajan Jari Jaakkolan jätettyään tehtävänsä aloitin uutena toimitusjohtajana 1.10.2021. Kiitän Jaria hänen merkityksellisestä panoksestaan yhtiön kehittämisessä ja johtamisessa yli 13 vuoden toimitusjohtajakauden aikana. QPR Software juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan toimialansa pioneerina ja johtavana toimijana. Saavuttamamme asema laajan ja merkittävän kansainvälisen asiakaskunnan joukossa yhdistettynä vahvaan tuoteportfolioon ja palvelutarjoomaan luo hyvät edellytykset yhtiön menestykselle ja kasvulle jatkossakin.

Jussi Vasama
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN     
        
Tuhatta euroa7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
        
Ohjelmistolisenssit28927171 155937231 344
Uusiutuvat ohjelmistolisenssit14012512664733-9900
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut52851921 5271 677-92 195
SaaS3082849949820161 081
Konsultointi779602292 7902 463133 452
Yhteensä2 0431 801137 0856 63078 971


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
2020
        
Suomi907965-63 5003 524-14 718
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki764480591 9961 758142 474
Muu maailma37235551 5891 348181 780
Yhteensä2 0431 801137 0856 63078 971


Heinä-syyskuu 2021

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 2 043 tuhatta euroa (1 801). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa (+29 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+9 %). SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut yli 60 % ja on lähes 2,5 miljoonaa euroa.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 779 tuhanteen euroon (602). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 308 tuhanteen euroon (284). 

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 289 tuhanteen euroon (271) ja uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto 140 tuhanteen euroon (125). SaaS liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 308 tuhatta euroa (284).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli 528 tuhatta euroa (519).

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 6 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 36 %. Liikevaihdosta kertyi 44 % (54) Suomesta, 37 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (20) muualta maailmasta.


Tammi-syyskuu 2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 7 085 tuhatta euroa (6 630) ja kasvoi 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 43 % (49).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (-1 %).  Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 15 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 49 % (53) kertyi Suomesta, 28 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (20) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2021

Konsernin käyttökate oli 103 tuhatta euroa (-109) ja liiketulos -208 tuhatta euroa (-413). Liiketulosta paransi lähinnä kasvanut liikevaihto ja hyvä kulujen hallinta. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-2 %).

Katsauskauden tulos oli -165 tuhatta euroa (-345) ja osakekohtainen tulos -0,014 euroa (-0,029) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 671 tuhatta euroa (221) ja liiketulos -198 tuhatta euroa (-752).  Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 6 401 tuhatta euroa (6 503). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 60 tuhatta euroa (47).

Tulos ennen veroja oli -291 tuhatta euroa (-761) ja katsauskauden tulos -225 tuhatta euroa (-655). Osakekohtainen tulos oli -0,019 euroa (-0,055) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 569 tuhatta euroa (101). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317).

Nettorahoituskulut olivat 93 tuhatta euroa (9). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 593 tuhatta euroa (777), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 251 tuhatta euroa (317), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,0 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli 56 % (23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 37 % (47).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 409 tuhatta euroa (1 587) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 542 tuhatta euroa (627).  Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 542 tuhatta euroa (629). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 80 (86).

Henkilöstön keski-ikä on 42,9 (42) vuotta. Naisia on 25 % (20) ja miehiä 75 % (80) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 20 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (42), tuotekehityksessä 33 % (31) ja hallinnossa 8 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

     
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT    
     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-9/20211-9/2020Muutos, %1-12/2020
     
Vaihdetut osakkeet, kpl1 737 247714 5001431 403 426
Vaihto, euroa3 639 8511 462 3561492 825 365
% osakkeista14,56,0 11,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
2,102,0522,01
     
Osake ja markkina-arvo30.9.202130.9.2020Muutos, %31.12.2020
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 4121 179201 240
Päätöskurssi, euroa1,981,9612,24
Osakekannan markkina-arvo, euroa23 735 95123 496 194126 852 793
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7
     


YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa.  Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet.

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 61 % oli euromääräisiä (44). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Vasama, puh. 050 380 9893

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     
        
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
 2020
        
Liikevaihto2 0431 801137 0856 63078 971
Liiketoiminnan muut tuotot075-1000100-100
        
Materiaalit ja palvelut248279-11882979-101 422
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 4341 474-34 8984 970-16 649
Liiketoiminnan muut kulut2592321263356013753
Käyttökate103-109194671221204248
        
Poistot3113042869972-111 183
Liiketulos-208-41350-198-75274-936
        
Rahoitustuotot ja -kulut-5-614-93-9-941-16
Tulos ennen veroja-213-41949-291-76162-952
        
Tuloverot4974-3466106-38140
Katsauskauden tulos-165-34552-225-65566-812
        
        
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,014-0,02952-0,019-0,05566-0,068
        
Konsernin laaja tuloslaskelma:       
 Katsauskauden tulos-165-34552-225-65566-812
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
       
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
2-13003-1400-3
Laajan tuloslaskelman tulos-163-346-53-222-65666-814


KONSERNIN LYHENNETTY TASE     
     
Tuhatta euroa30.9.202130.9.2020Muutos, %31.12.2020
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet2 0031 97512 054
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet15675108176
 Käyttöoikeusomaisuuserät22119016211
 Muut pitkäaikaiset varat36026337277
Pitkäaikaiset varat yhteensä3 2523 01683 231
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 0451 94952 901
 Rahavarat251317-21185
Lyhytaikaiset varat yhteensä2 2972 26613 086
     
Varat yhteensä5 5495 28256 317
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-67-670-69
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat9161 270-281 126
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
1 7952 149-162 004
     
Lyhytaikaiset velat:    
 Korolliset rahoitusvelat1 00070043700
 Korolliset vuokrasopimusvelat25477229247
 Saadut ennakot684708-3527
 Siirtovelat1 3031 26732 305
 Osto- ja muut korottomat velat51338135533
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 7533 133204 313
     
Velat yhteensä3 7533 133204 313
     
Oma pääoma ja velat yhteensä5 5495 28256 317


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA     
        
Tuhatta euroa7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos,
%
1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos,
%
1-12/
 2020
        
Liiketoiminnan rahavirta:       
 Katsauskauden tulos-165-34552-225-65566-812
 Oikaisut kauden tulokseen29426312887930-51 135
 Käyttöpääoman muutokset-742-796-772-149-14845
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-2-775-150-34-341-40
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
11-342259127
 Maksetut verot-28-6-370-17-16-4-21
Liiketoiminnan rahavirta      -642-89028569101464334
        
Investointien rahavirta:       
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-215-12473-593-777-24-1 098
Investointien rahavirta       -215-12473-593-777-24-1 098
        
Rahoituksen rahavirrat:       
 Lainojen nostot300700-571 00070043700
 Lainojen takaisinmaksut----700-7000-500
 Vuokrasopimusvelkojen maksut-69-76              9-208-28 -261
Rahoituksen rahavirta231624-6392-28430-61
        
Rahavarojen muutos-626-390-6168-704110-825
Rahavarat kauden alussa   878722221851 035-821 035
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-1-1495-2-1488-25
Rahavarat kauden lopussa  251317-21251317-21185


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA   
        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.20201 35921-66-43951 8822 762
Optio-ohjelma     4242
Kauden laaja tulos  -1  -655-656
Oma pääoma 30.9.20201 35921-67-43951 2702 149
Optio-ohjelma     1414
Kauden laaja tulos  -3  -157-159
Oma pääoma 31.12.20201 35921-70-43951 1262 004
Optio-ohjelma     1515
Kauden laaja tulos  3  -225-222
Oma pääoma 30.9.20211 35921-67-43959161 795

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET   
    
Tuhatta euroa1-9/20211-9/20201-12/2020
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.11 98711 15911 159
 Lisäykset542627828
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.2 6222 4872 487
 Lisäykset 45171135
    
    
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
    
Tuhatta euroa1-9/20211-9/20201-12/2020
    
Korolliset rahoitusvelat 1.1.947784784
Lainojen nostot1 249721947
Takaisinmaksut942728784
Korolliset rahoitusvelat 30.9/31.12.1 254777947


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
     
Tuhatta euroa30.9.202130.9.202031.12.2020Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
2 3862 3852 3870
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät2377228
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät2987324
Yhteensä521614285
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
2 4912 4012 4014


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   
        
Tuhatta euroa7-9/
2021
4-6/
2021
1-3/
2021
10-12/
2020
7-9/
2020
4-6/
2020
1-3/
2020
        
Liikevaihto2 0432 1382 9042 3411 8012 0412 789
Liiketoiminnan muut tuotot000075250
        
Materiaalit ja palvelut248297337443279260440
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 4341 6921 7721 6791 4741 7571 739
Liiketoiminnan muut kulut259146228193232109220
Käyttökate103356627-109-60390
        
Poistot311278280211304324345
Liiketulos-208-275286-184-413-38445
        
Rahoitustuotot ja -kulut-5-8-80-8-66-9
Tulos ennen veroja-213-283206-191-419-37836
        
Tuloverot4952-35347457-25
Katsauskauden tulos-165-231170-157-345-32111


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT   
    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-9/2021 tai 30.9.20211-9/2020 tai 30.9.20201-12/2020 tai 31.12.2020
    
Liikevaihto7 0856 6308 971
Liikevaihdon muutos, %6,9-5,5-5,7
Käyttökate671221248
 % liikevaihdosta9,53,32,8
Liiketulos-198-752-936
 % liikevaihdosta-2,8-11,3-10,4
Tulos ennen veroja-291-761-952
 % liikevaihdosta-4,1-11,5-10,6
Katsauskauden tulos-225-655-812
 % liikevaihdosta-3,2-9,9-9,0
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %-15,8-35,5-34,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %-8,8-30,0-28,0
Rahavarat251317185
Korollinen nettovelka1 002459762
Oma pääoma1 7952 1492 004
Nettovelkaantumisaste, %55,821,438,0
Omavaraisuusaste, %36,947,034,6
Taseen loppusumma5 5495 2826 317
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin7507981 210
% liikevaihdosta10,612,013,5
Tuotekehitysmenot1 4091 5872 050
% liikevaihdosta19,923,922,9
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana808686
Henkilöstö kauden alussa888383
Henkilöstö kauden lopussa798588
    
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,019-0,055-0,068
Oma pääoma/osake, euroa0,1440,1730,161QPR Software Oyj on vuonna 1991 perustettu yhtiö, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.