Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

QPR Software Oyj, Sisäpiiritieto, 2.11.2020 klo 13.30


Yt-neuvottelut määräaikaisista osa-aikaisista lomautuksista ovat päättyneet QPR Softwaressa ja sen tytäryhtiössä QPR Services Oy:ssä. Neuvottelujen taustalla oli tarve sopeuttaa toimintaa markkinatilanteessa, johon vaikuttaa koronaviruspandemian luoma epävarmuus asiakkaiden keskuudessa.

Neuvottelut koskivat 65 henkilöä ja niiden tuloksena päätettiin lomauttaa osa-aikaisesti yhteensä 60 henkilöä. Lomautukset toteutetaan viimeistään 30.4.2021 mennessä.

Koska arvioimme koronaviruspandemian vaikutusten liiketoimintaan olevan väliaikaisia, ei neuvotteluissa käsitelty pysyviä henkilöstövähennyksiä.

QPR Software Oyj

Lisätietoja QPR Software Oyj:ssä:  

Jari Jaakkola, toimitusjohtaja                    
puh. 040 5026 397    
sähköposti: jari.jaakkola(at)qpr.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) on perustettu vuonna 1991.