Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Helsinki 29.3.2019 klo 14.45 - SISÄPIIRITIETO - QPR Software on tehnyt merkittävän uuden ohjelmistokaupan noin 100 000 henkilöä työllistävän globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa. Kaupan yhteydessä laajennetaan yhteistyötä, jonka aloittamisesta QPR tiedotti pörssitiedotteella 14.8.2018.

Tämä ohjelmistolisenssikauppa julkistetaan pörssitiedotteena, koska kauppa täyttää QPR:n tiedonantopolitiikassaan määrittelemät julkistuskriteerit merkittäville, sitoville uusille sopimuksille. Kaupan täsmällistä kokonaisarvoa ei julkisteta.

Asiakkaan tavoitteena on tehostaa toimintaa, saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa prosessien automaatioastetta. Prosessien datalähtöinen mittaaminen ja analysointi on ratkaisevassa asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yritys käyttää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa erityisesti tunnistaakseen prosessien automaatiopotentiaalia ja harmonisoidakseen prosesseja. QPR ProcessAnalyzeria käytetään löytämään automatisoinnille soveltuvat prosessit sekä tunnistamaan tarvittavat parannustoimet kannattavaan automatisointiin. Asiakas odottaa myös saavansa säästöjä perinteisen prosessikonsultoinnin käytössä datalähtöisen lähestymistavan avulla.

“Tämä asiakas on todellakin asettanut tavoitteensa korkealle. QPR ProcessAnalyzerin käytön merkittävä laajennus pian alkuperäisen tilauksen jälkeen on erinomainen todiste hyötytasosta, joka voidaan saavuttaa ohjelmistomme avulla lyhyessä ajassa”, sanoo Jari Jaakkola, QPR Softwaren toimitusjohtaja.


Lue lisää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.
Dare to improve. www.qpr.com


Lisätietoja:
Matti Erkheikki
Johtaja, QPR Software Plc
Tel. + 358 40 717 2570
Email: matti.erkheikki(at)qpr.com

QPR Software Oyj tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessien louhinnan sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja. QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) on perustettu vuonna 1991.