Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Qt Group Oyj hakee vuoden 2016 optio-ohjelman optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth markkinapaikalla 19.12.2019 alkaen.

Vuoden 2016 optio-ohjelman optio-oikeuksia on yhteensä 2.000.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Vuoden 2016 optio-oikeuksista 514.885 kappaletta on yhtiön hallussa.

Tämän hetkinen osakkeen merkintähinta 2016 optio-oikeuksilla on 4,84 euroa osakkeelta. Mikäli Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa voidaan hallituksen päätöksellä alentaa optio-oikeuksien antamista koskevan hallituksen päätöksen jälkeen, ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Yhtiö on todennut optio-ohjelman 2016 edellytysten toteutuneen ja päättänyt osakkeiden merkintäajan alkavan ehtojen II.2 mukaisesti 19.12.2019. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2022.Optio-oikeudet 2016 ovat vapaasti luovutettavissa 19.12.2019.

Optio-oikeuksien haltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle arvo-osuustilinhoitajalleen.

Optio-oikeuksilla 2016 merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä osakemäärän tultua rekisteröidyksi.

Optio-oikeuksien 2016 myöntämisen perustelut ja alkuperäiset ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 22.6.2016. Optio-ohjelman 2016 ehdot sekä optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen hyväksymisaikataulu ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://investors.qt.io.

Qt Group Oyj
Toimitusjohtaja Juha Varelius, +358 9 8861 8040
 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io
 

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.