Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Raisio Oyj Pörssitiedote 14.10.2021

RAISION MUUNNETUT OSAKKEET

Raisio Oyj:n hallitus on 23.9.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt muuntaa 37.192 kantaosaketta (sarja K) vaihto-osakkeiksi (sarja V). Päätös on tänään 14.10.2021 merkitty kaupparekisteriin. Kyseinen vaihto-osakkeiden lisäerä otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n arvopaperipörssissä 15.10.2021 alkaen.

Yhtiön kantaosakkeita on vuoden 2021 alusta lukien muunnettu vaihto-osakkeiksi yhteensä 484.734 kappaletta. Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä on nyt 134.188.406 kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 30.960.624 kappaletta. Osakekanta tuottaa 753.400.886 ääntä.

Koska muuntaminen tapahtuu osakelajien kesken, ei se vaikuta yhtiön rekisteröityyn osakepääomaan, joka on edelleen 27.776.072 euroa ja jakaantuu 165.149.030 osakkeeseen.

Muunnetuilla vaihto-osakkeilla on yhtäläiset oikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen vaihto-osakkeiden kanssa, joten ne tuottavat oikeuden lähinnä seuraavaksi jaettavaan voittoon ja muut osakasoikeudet tästä päivästä lähtien.

RAISIO OYJ

Lisätietoja:

Mika Saarinen

talousjohtaja, puh. 0400 726808

Raisio on vuonna 1939 perustettu kansainvälinen elintarvikeyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Yhtiön tunnettuja brändejä ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Tuotantoa yhtiöllä on Suomessa Raisiossa ja Nokialla ja konsernin päämarkkina-alueita ovat Suomi, Iso-Britannia, Venäjä ja Puola.