Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ramirent Oyj  Pörssitiedote   15.8.2019 klo 16.00

Ramirent Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 2019 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 15.8.2019 päätti seuraavista asioista:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi hallitukseen Gérard Déprez’n, Stéphane Hénonin ja Patrick Bourmaudin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan yhtiökokouksen vuonna 2020 päättyessä. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti edelleen, että kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan.

Ramirent Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Ramirent Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.8.2019. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Gérard Déprez’n hallituksen puheenjohtajaksi. Hallitus päätti, että työvaliokunta lakkautetaan ja ettei erillisiä toimikuntia valita, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät. Johtuen siitä, että Loxam S.A.S. omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista, lunastusmenettely koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että yhtiön osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, yhtiö ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.   

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 29.8.2019.

Lisätietoja antaa:
Franciska Janzon, SVP, markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 020 750 2859

Ramirent on johtava palveluyritys, joka tarjoaa konevuokrausta rakentamiseen sekä muuhun teollisuuteen. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on noin 3 000 työntekijää ja 300 konevuokraamoa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin myynti oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Loxam S.A.S. on hankkinut yli 90 prosenttia kaikista Ramirentin osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua. 

Ramirent – Gear up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com