Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

RAPALA VMC OYJ JULKAISEE UUDEN VASTUULLISUUSSTRATEGIAN TAVOITTEENAAN OLLA YKSI MAAILMAN JOHTAVISTA VASTUULLISISTA KALASTUSVÄLINEYRITYKSISTÄ VUOTEEN 2024 MENNESSÄ

Vuoden 2020 aikana Rapala VMC Oyj on valmistellut vastuullisuusstrategian tullakseen yhdeksi ensimmäisistä kalastusvälineyrityksistä, jolla on kunnianhimoisia ympäristötavoitteita. Strategia kattaa kaikki Rapala VMC Oyj:n liiketoimintayksiköt.

“Olen erittäin iloinen, että konserni pystyy ja haluaa ottaa nämä askeleet tullakseen ympäristöystävällisemmäksi. On hyvin tärkeää, että yhtenä maailman suurimpana kalastusvälineyrityksenä astumme esiin, osoitamme välittävämme ympäristövaikutuksistamme ja vähennämme hiilijalanjälkeämme,” sanoo Taneli Väisänen (Research and Sustainability Manager). ”On myös tärkeää olla totuudenmukainen ja avoin vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä koko aiheeseen ja siihen liittyvään terminologiaan liittyy paljon epäselvyyksiä. Tämän vuoksi yhtenä tavoitteenamme on antaa asiakkaillemme lisätietoa eri tuotemerkkiemme ympäristövaikutuksista ja osoittaa, että tuotteillamme on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. On tärkeää muistaa, että kalastamisessa ei ole kyse vain kalan saamisesta. Siinä on kyse myös ympäröivän luontomme tutkimisesta, siitä nauttimisesta ja sen kunnioittamisesta.”

Jo ennen vastuullisuusstrategian luomista Rapala VMC Oyj on aktiivisesti pyrkinyt tunnistamaan ja minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksiaan. Esimerkiksi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (eng. Volatile Organic Compounds, VOCs) vapautuminen vaappujen valmistuksessa on lähes puolittunut viimeisen neljän vuoden aikana. Yritys on myös esitellyt uuden uistinpakkauksen vuonna 2010, jossa käytetään noin 50 % vähemmän muovia kuin aikaisemmin käytössä olleessa pakkauksessa. Myös vaappujen yksittäisiä komponentteja on tutkittu tarkasti ja korvattu ekologisimmilla vaihtoehdoilla aina kun mahdollista ilman, että asiakkaidemme rakastama korkea tuotelaatu kärsisi. Tiesitkö esimerkiksi sitä, että Rapalan puuvaappujen uintilistassa käytetään muovia, joka pohjautuu 40-prosenttisesti biopohjaisiin raaka-aineisiin, ja että tällä hetkellä noin 85 % myynnissä olevista Rapala-vaapuista on lyijyttömiä? Tämänkaltaisten toimien avulla Rapala-uistinten tuotannon hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi neljän vuoden aikana ja sama trendi jatkuu yhä.

”Vastuullisuus on aiheena minulle hyvin tärkeä ja ottaen huomioon merkittävän asemamme urheilukalastusteollisuudessa tuntuu hyvältä, että otamme selkeän näkökannan asioihin, joihin voimme vaikuttaa merkittävästi. Kaikilla tuotantoyksiköillämme on nyt selkeä vastuullisuusstrategia ja toimintasuunnitelma, ja tämä tullaan laajentamaan myös kaikkiin liiketoimintayksiköihimme ympäri maailmaa. Hallitessamme useiden konsernimme tuotemerkkien koko arvoketjua yhtenä henkilökohtaisena tavoitteenani on, että yhdestä valitsemastamme tuotemerkistä tulee konsernimme ensimmäinen ilmastopositiivinen brändi lähivuosien aikana. Tulette kuulemaan lisää Rapala VMC Oyj:stä aiheeseen liittyen,” sanoo Nicolas Warchalowski (President and CEO of Rapala VMC Corporation).

Tulevien vuosien aikana Rapala VMC Oyj aikoo julkaista toimintasuunnitelmia ja tuoteperheitä, joissa vastuullisuus on keskeisessä asemassa. Yritys aikoo tuoda markkinoille täysin lyijyttömät Rapala-vaaput vuoteen 2023 mennessä, edelleen vähentää fossiilipohjaisten muovien käyttöä pakkauksissaan, julkaista uusia muovittomia pakkauksia eri tuotemerkeille ja -perheille, ja siirtyä uusiutuvaan energiaan kaikissa uistinvalmistusyksiköissään. Uistintuotannon hiilijalanjälki on nyt yksi suorituskyvyn mittari (eng. Key Performance Indicator, KPI), jota seurataan säännöllisesti ja jonka avulla määritämme ympäristövaikutuksemme.

Rapala VMC Oyj aikoo olla yksi johtavista vastuullisista kalastusvälineyrityksistä maailmassa. Tätä tavoitetta tukevat viime vuosien aikana tehdyt toimet ja myös uudet rohkeat ympäristötavoitteet, kuten uusiutuvaan energiaan siirtyminen, fossiilipohjaisten muovien käytön vähentäminen tuotteissa ja pakkauksissa, ja tehokkaammat jätteiden kierrätysprosessit.

RAPALA VMC OYJ

Taneli Väisänen
Research and Sustainability Manager

 

Rapala CountDown Elite 75. Uistin on valmistettu FSC-sertifioidusta (FSC = Forest Stewardship Council) balsapuusta, joka on uusiutuva ja biopohjainen raaka-aine. Balsa on monien Rapala-uistinten pääraaka-aine. Rapala CountDown Elite 75 on myös täysin lyijytön ja sen uintilista on valmistettu selluloosapohjaisesta muovista, joka on 40-prosenttisesti biopohjainen.

Liite


Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa.