Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Rapala VMC Oyj
Tilinpäätöstiedote
12.2.2020 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2019: MYYNTI JA KANNATTAVUUS KASVOIVAT EDELLISVUODESTA – STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ETENEE HYVIN

Tammi–joulukuu (FY) lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 275,4 MEUR, mikä oli 5 % edellistä vuotta korkeampi (262,4). Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 3 %.
 • Liikevoitto oli 13,4 MEUR (14,8), laskua 9 %. 1)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto* 17,8 MEUR (16,7), kasvua 7 %. 1)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,9 MEUR (6,7), kasvua 287 % 2)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 EUR (0,13), laskua 24 %.
 • Ohjeistus vuodelle 2020: Koko vuoden liikevaihdon vertailukelpoisin valuuttakurssein sekä vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan viime vuodesta. Liikevaihdon laskun keskeiset syyt ovat vähenevä kolmansien osapuolien tuotteiden myynti sekä poikkeukselliset talvisäät Euroopassa, mikä vaikuttaa merkittävästi talviurheiluliiketoimintaan. Useimpien uudelleenjärjestelyprojektien taloudelliset hyödyt tulevat materialisoitumaan vuonna 2021 sekä 13 Fishing -tuotteiden lanseeraus tulee tapahtumaan vuonna 2020. Tämän seurauksena vuosi 2020 tulee olemaan siirtymävuosi. Tämän johdosta hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019.

Heinä–joulukuu (H2) lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 134,2 MEUR mikä oli 12 % edellistä vuotta korkeampi (119,9). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 10 %.
 • Liikevoitto oli 2,0 MEUR (-0,5). 1)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 5,8 MEUR (1,5). 1)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 14,4 MEUR (0,7). 2)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 EUR (-0,10).

1) IFRS 16 -muutoksella oli 0,3 MEUR positiivinen vaikutus liikevoittoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon koko vuonna ja toisella vuosipuoliskolla 0,2 MEUR.
2) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihin. Ilman muutosta liiketoiminnan nettorahavirta olisi ollut koko vuonna 19,9 MEUR ja toisella vuosipuoliskolla 11,3 MEUR.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.
   Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Louis d’Alançon: “Saavutimme hyviä tuloksia vuonna 2019 ja liikevaihtomme kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Onnistuimme myös kasvattamaan kannattavuuttamme vuodesta 2018 tavoitteidemme mukaisesti. Vertailukelpoinen liikevoitto koko vuodelle oli 17,8 MEUR ja kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Indonesian uistintehtaan kehittämistoimet etenevät hyvin ja tukivat konsernin kannattavuuden parantumista edellisvuodesta. Lisäksi useat toimenpiteet toimitusketjun hallinnassa alkoivat tuottaa tuloksia ja varastomme laski seitsemällä prosentilla edellisvuodesta ja oli vuoden lopussa 92,6 MEUR. Tämän seurauksena nettovelka ilman IFRS16-standardin vaikutusta laski 61,1 MEUR:oon vuoden 2018 lopun 70,3 MEUR:n tasosta.

Strategian toteuttaminen kannattavuuden ja käyttöpääomatehokkuuden parantamiseksi sekä operatiivisen tehokkuuden lisäämiseksi eteni hyvin vuoden 2019 aikana. Toimenpiteitä kiihdytettiin lokakuussa käynnistämällä konserninlaajuinen uudelleenjärjestelyohjelma, jonka tavoitteina ovat Euroopan jakelutoiminnan keskittäminen sekä sisäisten synergioiden kasvattaminen. Yhteistyö 13 Fishingin kanssa oli myös vuoden 2019 merkittävimpiä tapahtumia ja valmistelemme tällä hetkellä 13 Fishingin vapojen ja kelojen lanseerauksia kuluttajille Yhdysvaltain ulkopuolella.

Vuosi 2020 tulee olemaan siirtymävuosi konsernille, kun kolmansien osapuolien tuotteiden liiketoiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tuomme 13 Fishingin tuotteet markkinoille sekä lisäksi uudelleenjärjestelemme operaatioitamme sekä jakeluamme maailmanlaajuisesti. Odotamme konsernin liikevaihdon laskevan edellisvuodesta, koska kolmansien osapuolien tuotteiden myynti laskee sekä myös talviurheiluliiketoiminnan myynti laskee Euroopassa vallinneen poikkeuksellisen leudon talvisään johdosta. Tämän seurauksena vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan myös laskevan edellisestä vuodessa. Uudelleenjärjestelyprojektien implementointia jatketaan ja ne alkavat tuottaa taloudellisia hyötyjä pääosin vuoden 2021 aikana. Olemme erittäin luottavaisia strategiaamme ja sen toteuttamiseen sekä uskomme luovamme merkittävää lisäarvoa yli ajan konsernin tuotteiden myynnin vakaalla kasvulla, kannattavuuden parantamisella sekä sitoutuneen pääoman vapauttamisella.”

Tunnusluvut

  H2 H2 Muutos FY FY Muutos
MEUR 2019 2018 % 2019 2018 %
Liikevaihto 134,2 119,9 +12 % 275,4 262,4 +5 %
Liikevoitto/-tappio 1) 2,0 -0,5 +500 % 13,4 14,8 -9 %
% liikevaihdosta 1,5 % -0,4 %   4,9 % 5,6 %  
Vertailukelpoinen liikevoitto * 1) 5,8 1,5 +287 % 17,8 16,7 +7 %
% liikevaihdosta 4,4 % 1,3 %   6,5 % 6,4 %  
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) 14,4 0,7 +1957 % 25,9 6,7 +287 %
Nettovelkaantumisaste % 2) 49,2 % 47,8 %   49,2 % 47,8 %  
Tulos per osake, EUR -0,06 -0,10 +38 % 0,10 0,13 -24 %


*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.
   Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.
1) IFRS 16 -muutoksella oli 0,3 MEUR positiivinen vaikutus liikevoittoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon koko vuonna ja toisella vuosipuoliskolla 0,2 MEUR.
2) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihin. Ilman muutosta nettovelkaantumisaste olisi ollut 40,3 % ja liiketoiminnan nettorahavirta olisi ollut koko vuonna 19,9 MEUR ja toisella vuosipuoliskolla 11,3 MEUR.

Markkinaympäristö

Markkinaympäristö suurimmassa osassa konsernin markkinoita oli enimmäkseen odotetun kaltainen. Vuonna 2018 alkanut positiivinen kasvutrendi jatkui Pohjois-Amerikan markkinalla. Vuoden 2019 jälkimmäinen vuosipuolisko oli erityisen vahva Pohjois-Amerikassa, aivan kuten ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen odotettiin. Euroopassa muutokset Shimano- ja tietyissä muissa kolmansien osapuolien jakelusopimuksissa aiheuttivat lievää epävarmuutta, mutta Pohjoismaiden sekä Muun Euroopan markkina-alueet kasvoivat silti edellisestä vuodesta. Euroopassa kasvua tukivat omien jakelutoimintojen ylös ajo tietyissä tärkeissä Keski-Euroopan markkinoissa.

Liiketoimintakatsaus tammi–joulukuu 2019

Konsernin liikevaihto kasvoi 4,9 % vuodesta 2018. Valuuttakurssien muutoksilla oli positiivinen vaikutus myyntiin. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3,3 % edellisestä vuodesta.

Pohjois-Amerikka

Kuten edellinenkin vuosi, 2019 oli jälleen onnistunut vuosi Pohjois-Amerikan markkinalla. Myynti kasvoi 9,3 % vuodesta 2018. Suotuisat valuuttakurssit tukivat kasvua ja vertailukelpoisin valuuttakurssein myynti kasvoi 4,1 % edellisestä vuodesta. Vuoden jälkimmäinen puolisko oli erityisen vahva myynnin kasvaessa yli 15 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Konsernin asema Pohjois-Amerikassa on edelleen vahva ja myynti jatkoi kasvuaan sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Kaiken kaikkiaan myynti kasvoi suurimmassa osassa markkinan tuotekategorioita. Jääkalastustuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti koko vuoden tasolla alkuvuoden toimitushaasteista huolimatta. Lisäksi konsernien omien uistinbrändien myynti tuki kasvua. Konsernin asema tärkeimpien asiakkaiden keskuudessa sekä kaikissa vähittäiskauppakanavissa on erittäin hyvä Pohjois-Amerikassa.

Pohjoismaat

Pohjoismaiden myynti kasvoi 2,8 % vertailuajankohdasta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti oli 3,9 % korkeampi kuin vuonna 2018.

Myynnin kasvua vauhditti hyvä talviurheilukauppa Suomessa. Tanskan ja Norjan myynnit kuitenkin alenivat vertailuajankohdasta.

Muu Eurooppa

Raportoiduilla valuuttakursseilla mitattuna Muun Euroopan myynti oli 3,6 % vertailujaksoa korkeampi. Vertailukelpoisin kurssein mitattuna myynninkasvu oli samaa luokkaa, 3,5% vuotta 2018 korkeampi.

Myynnin kasvua tuki konsernin omien myyntitoimintojen ylösajo tietyillä tärkeillä Keski-Euroopan markkinoilla, mikä on seurasta Shimano jakelusopimuksen päättymisestä. Venäjän markkinan myynti pysyi vuoden 2018 tasolla. Jatkona hyvin sujuneelle vuoden 2019 ensimmäiselle puoliskolle, Baltia ja suurin osa Itä-Euroopan markkinoista kasvoivat voimakkaasti vuodesta 2018.

Muu maailma

Muun maailman myynti laski 0,9 % edellisestä vuodesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein myynnin lasku oli 0,6 % vuodesta 2018.

Etelä-Afrikka sekä Latinalaisen Amerikan markkinat vaikuttivat positiivisesti Muun maailman markkinan kasvuun, kun taas osa muista alueen markkinoista laski edellisestä vuodesta.

Ulkoinen liikevaihto alueittain

  FY FY Muutos Vertailukelpoinen
MEUR 2019 2018 % muutos %
Pohjois-Amerikka 104,2 95,4 +9 % +4 %
Pohjoismaat 56,6 55,1 +3 % +4 %
Muu Eurooppa 81,3 78,4 +4 % +3 %
Muu maailma 33,3 33,6 -1 % -1 %
Yhteensä 275,4 262,4 +5 % +3 %
         
  H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen
MEUR 2019 2018 % muutos %
Pohjois-Amerikka 55,6 45,8 +21 % +17 %
Pohjoismaat 25,7 22,8 +13 % +14 %
Muu Eurooppa 35,3 33,5 +5 % +4 %
Muu maailma 17,6 17,8 -1 % -2 %
Yhteensä 134,2 119,9 +12 % +10 %

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 1,2 MEUR (7 %) edellisestä vuodesta ollen 17,8 MEUR. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevoittoon oli positiivinen, ja vertailukelpoisin valuuttakurssein vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 0,8 MEUR vuodesta 2018. Raportoitu liikevoitto laski 1,4 MEUR (-9 %) edellisestä vuodesta ollen 13,4 MEUR. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus raportoituun liikevoittoon oli -4,4 MEUR (-1,9). IFRS 16 -kirjanpitostandardilla oli 0,3 MEUR positiivinen vaikutus liikevoittoon sekä vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,5 % (6,4) koko vuonna. Indonesian uistintehtaan tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus kannattavuuden parantumiseen. Alentuneet myyntikatteet kolmansien osapuolien jakelussa kuitenkin rapauttivat vertailukelpoista liikevoittomarginaalia.

Raportoitu liikevoittomarginaali oli 4,9 % (5,6) koko vuonna. Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia -0,4 MEUR (0,7). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat nettokuluerät olivat 4,0 MEUR (2,6) sisältäen pääasiassa uudelleenjärjestelykuluja sekä kiinteistön myyntivoiton.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 3,6 MEUR (2,1) koko vuonna. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 2,1 MEUR (1,4) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) 1,1 MEUR (0,7). IFRS 16 -standardin mukaisesti kirjatut vuokrasopimusvelkojen korot nostivat rahoituskuluja 0,5 MEUR.

Nettotulos koko vuonna heikkeni 38 % ollen 4,1 MEUR (6,5) ja osakekohtainen tulos oli 0,10 EUR (0,13). Määräysvallattomien omistajien osuus voitosta aleni 0,8 MEUR edellisvuodesta ollen -0,4 MEUR (0,4).

Tunnusluvut

  H2 H2 Muutos FY FY Muutos
MEUR 2019 2018 % 2019 2018 %
Liikevaihto 134,2 119,9 +12 % 275,4 262,4 +5 %
Liikevoitto /-tappio 2,0 -0,5 +500 % 13,4 14,8 -9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto * 5,8 1,5 +287 % 17,8 16,7 +7 %
Tilikauden voitto / tappio -3,4 -3,2 -8 % 4,1 6,5 -38 %
* Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

 

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

  H2 H2 Muutos FY FY Muutos
MEUR 2019 2018 % 2019 2018 %
Liikevoitto/-tappio 2,0 -0,5 +500 % 13,4 14,8 -9 %
Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset 0,1 -0,4   0,4 -0,7  
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 3,8 2,4   4,0 2,6  
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,8 1,5 +287 % 17,8 16,7 +7 %
Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Segmenttikatsaus

Konsernin tuotteet

Konsernin tuotteiden myynti kasvoi 10,5 MEUR vertailuajankohdasta ollen 185,2 MEUR. Myynnin kasvua edellisestä vuodesta ajoi pääsiassa Pohjois-Amerikan markkina, missä erityisesti jääkalastustuotteiden myynti oli vahvaa, sekä jossain määrin myös Muun Euroopan markkina.

Kasvaneen myynnin myötä konsernin tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto parani vertailuajankohdasta.

Kolmansien osapuolien tuotteet

Kolmansien osapuolien tuotteiden myynti kasvoi 2,4 MEUR vertailuajankohdasta ollen 90,2 MEUR. Myynnin kasvua vauhditti Pohjoismaiden sekä Muun Euroopan vahvat myynnit.

Kasvaneesta myynnistä huolimatta kolmansien osapuolien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto laski vertailuajankohdasta myyntikatteiden laskiessa.

Liikevaihto toimintasegmenteittäin

  FY FY Muutos Vertailukelpoinen
MEUR 2019 2018 % muutos %
Konsernin tuotteet 185,2 174,6 +6 % +3 %
Kolmansien osapuolien tuotteet 90,2 87,8 +3 % +3 %
Yhteensä 275,4 262,4 +5 % +3 %
         
  H2 H2 Muutos Vertailukelpoinen
MEUR 2019 2018 % muutos %
Konsernin tuotteet 89,9 80,1 +12 % +10 %
Kolmansien osapuolien tuotteet 44,3 39,8 +11 % +10 %
Yhteensä 134,2 119,9 +12 % +10 %
      

Vertailukelpoinen liikevoitto toimintasegmenteittäin

  H2 H2 Muutos FY FY Muutos
MEUR 2019 2018 % 2019 2018 %
Konsernin tuotteet 7,7 3,2 +141 % 19,5 17,2 +13 %
Kolmansien osapuolien tuotteet -1,9 -1,7 -14 % -1,6 -0,5 -239 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 5,8 1,5 +287 % 17,8 16,7 +7 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -3,9 -2,0   -4,4 -1,9  
Liikevoitto/-tappio 2,0 -0,5 +500 % 13,4 14,8 -9 %

 

Taloudellinen asema
Liiketoiminnan nettorahavirta nousi korkealle tasolle ollen 25,9 MEUR (6,7). Käyttöpääoman nettomuutoksen vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan oli 11,4 MEUR (-11,1) rahavarojen vapautuessa varastoista sekä myyntisaamisista, päinvastoin kuin edellisenä vuonna. Vuoteen 2018 verrattuna IFRS 16 -kirjanpitostandardin käyttöönotto paransi liiketoiminnan nettorahavirtaa 6,1 MEUR.

2019 vuodenlopun varaston arvo laski 6,5 MEUR ollen 92,6 MEUR (99,1). Varaston arvon aleneminen on seurausta useista toimitusketjun kehittämishankkeista.

Investointien nettorahavirta kasvoi 9,9 MEUR edellisvuodesta ollen 14,6 MEUR (4,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit, jotka koostuivat pääosin tavanomaisista operatiivisista investoinneista, olivat 5,6 MEUR (6,4). Hankinnat (netto) olivat 4,4 MEUR ja liittyivät 49% osuuden ostamiseen DQC International Corp -yhtiöstä. Omaisuuden myynnit, jotka olivat seurausta kiinteistön sekä tiettyjen valmistuslaitteistojen myynneistä, olivat 3,2 MEUR (1,7). Muutos korollisissa saamisissa johtui pääosin 7,8 MEUR (0,0) lisärahoituksesta DQC International Corp -yhtiölle.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 29,9 MEUR kauden lopussa. Velkaisuusaste nousi ja omavaraisuusaste heikkeni hieman viime vuodesta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto nosti korollista nettovelkaa 13,5 MEUR. Leveraatio (korollisen nettovelan ja raportoidun käyttökatteen suhde) oli alle kovenanttirajojen, ja konserni täyttää kaikki pankkilainojensa kovenanttivaatimukset.

Konsernin omapääoma sisältää 25,0 MEUR suuruisen hybridilainan joka laskettiin liikkeelle marraskuussa 2019. Hybridilainan kertynyt, ei-realisoitunut, korko 31.12.2019 oli 0,7 MEUR (1,3).

Tunnusluvut

  H2 H2 Muutos FY FY Muutos
MEUR 2019 2018 % 2019 2018 %
Liiketoiminnan nettorahavirta 1) 14,4 0,7 +1957 % 25,9 6,7 +287 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 1) 74,6 70,3 +6 % 74,6 70,3 +6 %
Nettovelkaantumisaste % 1) 49,2 % 47,8 %   49,2 % 47,8 %  
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 1) 52,4 % 53,2 %   52,4 % 53,2 %  
Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.
1) IFRS 16 -standardin käyttöönotto vaikutti lukuihin. Ilman muutosta liiketoiminnan nettorahavirta olisi ollut 19,9 MEUR koko vuonna ja 11,3 MEUR toisella vuosipuoliskolla, korollinen nettovelka kauden lopussa 61,1 MEUR, nettovelkaantumisaste 40,3 % ja omavaraisuus kauden lopussa 55,0 %.

 

Strategian toteuttaminen
Konsernin strategisena tavoitteena on rakentaa vahva taloudellinen ja operatiivinen perusta liiketoiminnan kasvattamiselle. Konserni tulee myös määrätietoisesti toteuttamaan toimenpiteitä kannattavuuden ja käyttöpääomatehokkuuden parantamiseksi sekä operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena on palata nopeammalle kasvu-uralle ja aktiivisesti etsiä synergistisiä kasvumahdollisuuksia myös kalastusvälineliiketoiminnan ulkopuolelta.

Konsernin olemassa olevat resurssit ja vahvuudet luovat perustan myös tulevaisuuden strategialle, niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Tulevaisuuden strategia perustuu brändiportfolion, tuotannon sekä hankinnan ja tuotekehitysosaamisen sekä laajan jakeluverkoston ja maailmanlaajuisen vahvan paikallisen läsnäolon hyödyntämiseen konsernin omien ja valikoitujen synergistisien kolmansien osapuolien tuotteiden myynnissä.

Konsernin strategian toteuttaminen etenee kaikilla tasoilla organisaatiossa. Useita orgaanisen kasvun hankkeita, joissa hyödynnetään syvää markkinoiden ja asiakkaiden tuntemista, on käynnissä kaikkialla konsernissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty kansainvälisen innovaatiovoimamme hyödyntämiseen palvelemaan kasvavia tuotekategorioita sekä kalastuksen pientrendien kaupallistamiseen. Konserni siirtyi maailmanlaajuiseen vapa- ja kelaliiketoimintaan hankittuaan 49 prosentin omistusosuuden DQC International Corporation -yhtiöstä, joka tunnetaan nimellä ”13 Fishing”. Konserni tulee investoimaan Yhdysvaltojen ulkopuolella 13 Fishing:n markkinointiin ja tuotekehitykseen palvellakseen kalastajia ja vähittäiskauppaa parhaalla mahdollisella tavalla. Vuonna 2019 tehtyjen Shimano-jakelusopimusten muutosten seurauksena konserni panostaa myös kasvuun Euroopan suurissa kalastusmarkkinoissa Saksassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Benelux-maissa, jotka ovat aikaisemmin olleet Shimanon palvelemia.

Konserni käynnisti lokakuussa 2019 uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on tehostaa operatiivista toimintaa sekä lisätä sisäisiä synergioita, ja näiden myötä pienentää liiketoiminnan kuluja sekä alentaa nettokäyttöpääomaa. Vuoden 2019 viimeisten kahden kuukauden aikana useita hankkeita ja uusia toimenpiteitä käynnistettiin uudelleenjärjestelyohjelman puitteissa Euroopassa ja Aasiassa. Nämä toimenpiteet alkavat vaikuttaa konsernin taloudellisiin tunnuslukuihin vuodesta 2020 lähtien.

Alentaakseen varastoja ja parantaakseen palvelutasoaan konserni on allokoinut merkittävästi resursseja ja lisännyt fokusta sisäisen toimitusketjun tehostamiseen sekä parempaan myynnin- ja tuotannon suunnitteluun. Konsernin omien tehtaiden parantuneet palvelutasot ovat kasvattaneet tuotesaatavuutta markkinoilla, ja konsernin toimitusvarmuus asiakkaille on hyvällä tasolla. Lisäksi uusien Keski-Euroopan markkinoiden toimitusketjuprosessit on keskitetty olemassa olevaan yksikköön Ranskassa.

Osana maailmanlaajuisten tuotantotoimintojen kehittämistä, useilla tehtailla on käynnissä lean-projekteja. Eräs konsernin päähankkeista on aikaansaada pysyvä tuloskäänne Indonesian uistintehtaalle, jonka operatiivinen transformaatioprojekti tuotannon virtaviivaistamiseksi ja yksinkertaistamiseksi on edennyt suunnitellusti. Tiettyjä tuotekategorioita ja joitakin tuotannon ei-ydinprosesseja on ulkoistettu erikoistuneille toimijoille.

Konserni on investoinut konserninlaajuisiin yhteisiin tietojärjestelmiin ja resursseihin kehittääkseen tehokkuutta ja parantaakseen toimitusketjua ja tuotehallintaa. Konserni myös kasvatti myynti- ja markkinointi-investointejaan digitaalisiin kanaviin hyödyntääkseen niiden tarjoamia mahdollisuuksia vahvemmin tulevaisuudessa. Lisäksi konserni on kasvattanut suorien kuluttajakontaktien hyödyntämistä markkinoinnissa. Kuluttajat ostavat konsernin tuotteita kasvavissa määrin digitaalisten kanavien kautta, joko puhtaiden verkkokauppojen, perinteisten vähittäiskauppojen omien verkkokauppojen tai konsernin oman digitaalisen kuluttajakaupan kautta.

Tuotekehitys

Jatkuva tuotekehitys ja innovaatiot ovat konsernin ydinosaamista, ja niillä on merkittävä rooli brändien arvossa ja kaupallisessa menestyksessä. Konserni on kehittänyt uistintuotekehitysprosessejaan keskittämällä ja kasvattamalla tuotekehitysosaamista ja tärkeimpiä resursseja yhteen toimipisteeseen Suomeen. Tuotekehitys- ja tutkimuskeskus palvelee konsernin uistintuotantoyksiköitä Euroopassa ja Aasiassa.

Tuotekehityssyklit ovat lyhenemässä, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin markkinoiden tarpeisiin ja kehittyviin trendeihin. Tuotelanseerausten aikataulut ovat entistä joustavampia ja niitä voidaan kohdistaa tarkemmin yksittäisten markkinoiden sesonkeihin.

Vuoden merkittävimmät lanseeraukset olivat Euroopan-laajuinen merikalastusmalliston esittely, joka kattoi sekä Rapala-brändättyjä vaappuja että Storm-brändättyjä pehmytmuovivieheitä ja joka alkoi tammikuussa Ranskasta. Sufix Advance Fluorocarbon -siima lanseerattiin European Fishing Tackle Trade Exhibition -messuilla, missä se palkittiin parhaana uutena monofiilisiimana. VMC:n Hybrid Blade -koukku palkittiin parhaan uuden kalastustarvikkeen kategoriassa. Rapalan RCD Lure Tuning Tool -työkalu sai Runner Up -maininnan samassa sarjassa. Rapalan LureCamo Tackle Bag Magnum palkittiin Runner Up -sijoituksella kalastuslaukkujen sarjassa.

Yhdysvaltain heinäkuisessa ICAST-ammattitapahtumassa lanseerattiin Pohjois-Amerikan markkinoille suunnattuja uusia tuotteita, joista VMC:n Hybrid Blade jatkoi voittokulkuaan ja palkittiin parhaana uutena kalastustarvikkeena.

Vuoden 2020 uutuuksien lanseerausten valmistelut olivat hyvässä vauhdissa.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 2 604 (2 772) koko vuoden aikana ja 2 501 (2 742) toiselle vuosipuoliskolle. Henkilöstömäärä joulukuun lopussa oli 2 304 (2 651). Henkilöstömäärän väheneminen johtui Indonesian tehtaan tehostamisesta.

Louis d’Alançon nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 27.9.2019. Lisäksi Jean-Philippe Nicolle nimitettiin uudeksi jäseneksi konsernin johtoryhmään ja Executive Vice Presidentiksi vastuualueenaan Euroopan jakelu 1.1.2020 lähtien.

Lähiajan näkymät ja riskit

Markkinanäkymät konsernin omien tuotteiden myynnille Pohjois-Amerikassa ovat positiiviset ja konserni uskoo edelleen tuotteidensa kuluttajakysynnän jatkuvan hyvänä sekä vanhoissa että uusissa myyntikanavissa. Lisäksi konsernilla on vahva asema isoimpien Pohjois-Amerikkalaisten asiakkaiden keskuudessa. Euroopassa liiketoiminnan uudelleenjärjestely sekä kolmansien osapuolien liiketoiminnan muutokset vaikuttavat markkinanäkyvyyteen vuonna 2020. Lisäksi poikkeukselliset talvisäät Euroopassa vaikuttavat kielteisesti talviurheiluliiketoimintaan.

Konserni odottaa vuoden 2020 myynnin vertailukelpoisin valuuttakurssein sekä vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) laskevan vuodesta 2019. Myynnin lasku johtuu kolmansien osapuolien tuotteiden myynnin laskusta, minkä odotetaan laskevan myös konsernin vertailukelpoista liikevoittoa. Useita uudelleenjärjestelyhankkeita on käynnissä, mutta niiden taloudelliset vaikutukset näkyvät koko vuoden tasolla vasta vuonna 2021. Lisäksi mahdollinen globaalin talouskasvun hidastuminen saattaa vaikuttaa vähittäiskauppa- ja kuluttajakysyntään. Myös säätilojen muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin myyntiin.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän vuosikatsauksen lopussa.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019 (0,06 EUR osinkoa osakkeelle jaettiin edelliseltä tilikaudelta).

Tilinpäätös ja varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2019 tilinpäätös ja selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikon 10 alussa. Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 26.3.2020.

Ensimmäinen puolivuosikatsaus julkaistaan 20.7.2020. 


Helsingissä 12.2.2020

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Lisätietoja antavat:

Louis d’Alançon, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Vuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään 13.2.2020 klo 11.00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin +44 (0) 330 336 9104 tai +1 929 477 0630 tai +358 (0)9 7479 0359 (pin-koodi: 292804). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan numerossa +44 (0) 207 660 0134 (pin-koodi: 7643084). Verkko-osoitteessa www.rapalavmc.com on Rapala-konsernin taloudellista informaatiota ja telekonferenssin jälkikuuntelumahdollisuus.

Liite

Rapala VMC Oyj on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin omien jakeluyhtiöiden verkosto 35 maassa on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa.