Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
23.3.2022 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 23.3.2022

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 23.3.2022 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Varsinainen yhtiökokous vahvisti johdon palkitsemisraportin.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.4.2022.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Louis d’Alançon ja Vesa Luhtanen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 900 000 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös johdon tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista varten, ei kuitenkaan enempää kuin 900 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa 23.9.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 23.9.2023 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Helsingissä, 23.3.2022

RAPALA VMC OYJ
Nicolas Cederström Warchalowski
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Olli Aho, puh. +358 9 7562 540


Jakelu: NASDAQ Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala VMC-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 294 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 800 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite


Rapala on vuonna 1936 perustettu maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja sekä myyjä. Yhtiön myynti muodostuu konsernin omista tuotteista ja kolmansien osapuolten tuotteiden jakelusta yhtiön globaalin jakeluverkoston läpi. Rapala toimii lähes 40 maassa.