Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Raute aloittaa YT-neuvottelut

Tiedotteet 08.08.2019 11:15 Raute

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 8.8.2019 klo 11.15

RAUTE ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Raute Oyj on aloittanut YT-lain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä, joilla yhtiön Nastolan tehtaan toimintoja sopeutetaan tilauskannan alenemiseen ja siitä johtuvaan tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiö on 7.8.2019 tiedottanut saaneensa sitovan tilauksen vaneritehtaan tuotantoprosessin koneiden suunnittelusta ja arvioi, että tilattu suunnittelutyö johtaa itse tuotantokoneiden tilaukseen tulevan parin kuukauden aikana. Saadun suunnittelutilauksen johdosta Rauten suunnittelutoiminnoissa ei ole tarvetta sopeutustoimenpiteille, mutta ennakoitu konetilaus ei ehdi ajallisesti täyttämään koko Nastolan tehtaan kapasiteettia.

Sopeuttamistoimenpiteet koskevat Nastolan tehtaan työntekijöitä. Neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön määrä on yhteensä 157 henkilöä. Yhtiön arvion mukaan nyt käynnistetyt neuvottelut koskevat enintään 90 päivän lomautuksia. Keskimääräinen lomautettavan henkilöstön määrä on arvion mukaan noin 30. Yhtiön arvion mukaan irtisanomisia ei tarvita.

Nyt käynnistettävät neuvottelut eivät indikoi muutosta aikaisemmin ilmoitettuihin näkymiin kuluvalle vuodelle. Vuoden 2019 liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee vuodesta 2018.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja, matkapuhelin 0400 814 148
Petri Strengell, johtaja, hankinta ja tuotanto, matkapuhelin 040 758 6580

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

 

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.