Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

RAUTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2019 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Rauten osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2019. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.raute.com.

RAUTE OYJ  -  OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2019
 
- Konsernin liikevaihto 112,0 Me (126,8 Me) laski 12 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli 130 Me (138 Me).
- Liiketulos 6,6 Me (11,5 Me) laski 42 % vertailukauteen. Tulos ennen veroja oli 6,7 Me (11,5 Me).
- Osakekohtainen tulos oli 1,27 euroa (2,10 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,26 euroa (2,08 e).
- Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,7 Me ja liiketulos 1,7 Me. Uusien tilausten määrä oli 73 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 109 Me (121 Me), josta 78 Me ajoittuu vuodelle 2020 tai vuodelle 2021.
- Raute muutti ohjaustaan vuoden 2019 osalta 25.6.2019. Rauten vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta.

AVAINLUVUT1.7.-30.9.20191.7.-30.9.20181.1.-30.9.20191.1.-30.9.20181.1.-31.12.2018
Liikevaihto, Me33,747,9112,0126,8181,0
Liikevaihdon muutos, %-29,529,3-11,716,722,2
Viennin osuus liikevaihdosta, %90,581,286,986,084,6
Liiketulos, Me1,75,66,611,514,9
Liiketulos, % liikevaihdosta5,111,75,99,18,2
Tulos ennen veroja, Me1,75,56,711,514,9
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta4,911,56,09,18,2
Kauden tulos, Me1,44,35,48,911,8
Kauden tulos, % liikevaihdosta4,29,04,87,06,5
      
Bruttoinvestoinnit, Me0,80,92,13,14,4
% Liikevaihdosta2,41,91,92,52,4
      
Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,30,73,12,43,7
% Liikevaihdosta3,91,52,81,92,1
      
Tilauskanta, Me  10912195
Uudet tilaukset, Me7342130138167
      
Henkilöstö kauden lopussa  783755772
Henkilöstö, tehollinen keskimäärin  763718725
Henkilöstö, keskimäärin  785742748


TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: EPÄVARMUUS MARKKINOILLA YHÄ KASVUSSA

Asiakkaidemme hankepäätösten viivästymisen vaikutus alkuvuoden uusien tilausten alhaiseen määrään näkyy nyt liikevaihtomme jäämisenä viime vuoden tasosta sekä asettamistamme tavoitteista.

Epävarmuus asiakkaidemme markkinoilla on edelleen lisääntynyt ja muutamien pitkälläkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden käynnistyminen on viivästynyt. Joitakin niistä on päätetty lykätä markkinatilanteen vakiintumista odottamaan. Kysyntämme painottuminen meille uuteen ja vähemmän vakiintuneeseen asiakaskuntaan on jatkunut edelleen. Tähän osaltaan vastaamme tiedottamallamme organisaation muutoksella. Strategisten pitkän aikavälin suurten hankkeiden ja välittömien pienten parannusten sekä kunnossapidon kysyntä on hyvällä tasolla. Korjaus- ja parannusinvestointien kysyntä sen sijaan on heikkoa. Tämä vaikeuttaa tilauskertymän ennakointia ja aiheuttaa suurempia heilahteluja uusien tilausten määrään. Varaosien ja kunnossapitopalveluiden kysyntä on jatkunut vakaana. Se kertoo asiakkaidemme tehtaiden käyttöasteiden pääosin säilyneen markkinoiden epävarmuudesta huolimatta hyvällä tasolla.

Kolmannen neljänneksen uusien tilausten määrä, 73 miljoonaa euroa, on markkinatilanteeseen nähden erinomainen. Yhden poikkeuksellisen suuren tilauksen dominointi kuvaa markkinatilannetta myös erittäin hyvin. Kolmannen neljänneksen lopussa saamamme ennätyksellisen tilauksen ansiosta tilauskantamme vahvistui taas vahvalle tasolle, 109 miljoonaan euroon. Tämä suuri tilaus alkaa kuitenkin generoida liikevaihtoa merkittävästi vasta ensi vuonna. Projektin toteutus myöskin ajoittuu varsin pitkälle ajalle. Näin ollen suuresta tilauskannasta huolimatta voimme palvella muitakin asiakkaitamme nopeilla ja joustavilla toimitusajoilla.

Olemme liiketuloksen osalta lähes viisi miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan ajankohdan ennätyksellisestä tuloksesta jäljessä. Kolmannen neljänneksen osalta tuloksen jäämiseen toteutuneelle tasolle vaikutti edellä mainittu uusien tilausten viivästyminen ja siitä seurannut liikevaihdon alhaisuus. Viimeisen neljänneksen osalta tilauskantamme mahdollistaa vuoden parhaan jakson toteutumisen. Uskon, että jossain määrin saavutamme viime vuoden tuloskehitystä, mutta valitettavasti emme pysty sitä kokonaan kiinni kuromaan. Säilytämme siis arviomme, että liikevaihtomme laskee ja liiketuloksemme heikkenee viime vuodesta.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Vuoden 2019 alun aikana maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät ovat heikentyneet tasaisesti. Talouden näkymien muuttuminen epävarmemmiksi jatkui edelleen.

Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat ovat investoineet voimakkaasti muutaman menneen vuoden aikana. Tämän perinteisen asiakaskunnan kysynnän pysyessä muutamaa edellistä vuotta alemmalla tasolla on teknologiamme kysynnän painopiste siirtynyt edelleen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä
Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on alentunut muutaman edellisen vuoden tasolta, vaikkakin on edelleen kohtuullisella tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden sekä isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti on jatkunut hyvällä tasolla ja kauppaneuvotteluja käydään aktiivisesti.

Etenkin Venäjällä kysyntä on aktiivista, vaikkakin hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi on vaikeaa. Kysynnän piristyminen kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, on jatkunut. Näillä markkinoilla on lisääntyvää mielenkiintoa Rauten tarjoamaa kohtaan tarjoten mahdollisuuksia uusiin asiakkuuksiin.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimivan yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Raute muutti ohjeistustaan 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta 25.6.2019 ja arvioi, että yhtiön liikevaihto laskee ja liikevoitto heikkenee vuonna 2019 ennätykselliseen edellisvuoteen verrattuna. Uusi ohjeistus perustui muutamien toteutusvaiheessa olevien projektien aikataulujen siirtymisestä ja tästä aiheutuvista kustannuksista sekä muutamien neuvotteluvaiheessa olevien isojen, uusien tilausten varmistumisen siirtymisestä aikaisemmin arvioidusta.

Yhtiön tämänhetkinen tilanne ja näkymät loppuvuodelle eivät anna syytä muuttaa 25.6.2019 annettua ohjeistusta. Rauten liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.
 
RAUTE OYJ
Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUS 30.10.2019 KLO 14.00:
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 30.10.2019 klo 14.00 Hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Tapani Kiiski ja talousjohtaja Tarja Järvinen.

TALOUSTIEDOTTEET VUONNA 2020:
Raute Oyj julkaisee tiedotteen vuoden 2019 tilinpäätöksestä torstaina 13.2.2020.
                                   
Rauten osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu keskiviikkona 29.4.2020
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu torstaina 23.7.2020
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu torstaina 29.10.2020.

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Lahdessa tiistaina 31.3.2020.

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, matkapuhelin 0400 814 148
Talousjohtaja Tarja Järvinen, matkapuhelin 040 658 3562

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Liite

Raute-konserni on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiayritys. Asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri ja LVL. Rauten teknologiatarjonta kattaa koko tuotantoprosessin koneet ja laitteet.

Rauten kokonaispalvelukonsepti lähtee tuotteen elinkaaren hallinnasta ja Rauten ratkaisuihin kuuluvat kattavan laitetarjonnan lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin.