Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 1.10.2019 KLO 10.00

RAUTELLE NOIN 58 MILJOONAN EURON TILAUS VENÄJÄLLE

Raute Oyj on saanut yhteensä noin 58 miljoonan euron arvoiset tilaukset Segezha Group -nimiseltä yhtiöltä Venäjälle. Toimituskokonaisuuteen sisältyvät koko vaneritehtaan tuotantoprosessin kaikki koneet ja laitteet. Laitteet toimitetaan Segezha Groupin Galichin kylään Kostroman seudulle rakennettavaan uuteen vaneritehtaaseen, jonka tuotantokapasiteetti tulee olemaan 125 000 m3. Koneet ja laitteet toimitetaan vuoden 2020 aikana, ja tuotanto vaneritehtaalla käynnistyy vuoden 2021 aikana. Laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Rauten yksiköissä Nastolassa, Shanghaissa ja Kajaanissa sekä Rauten yhteistyöverkostossa. Nyt saatu tilauskokonaisuus on Rauten historian suurin yksittäinen tilaus.

Nyt saatu tilaus on 7.8.2019 julkaistussa suunnittelusopimusta koskevassa tiedotteessa ennakoitu tilaus ja siten jatkoa ko. suunnittelusopimukselle.

Venäläisellä metsäkonsernilla Segezha Groupilla on Venäjän lisäksi toimintaa 11 Euroopan maassa.  Raute on aikaisemmin vuosina 2006 ja 2017 toimittanut kaksi koivuvaneria valmistavaa tehtaan tuotantoprosessia konserniin kuuluvalle Vyatskiy Fanernyi Kombinatille Kirovin seudulle.

Toimittajavalintaan vaikuttivat kokemukset Rauten resurssitehokkaasta teknologiasta ja toimituskyvystä sekä Rauten paikallinen palvelukyky Venäjän markkinoilla. Tilauksen sisällön laajuus on osoitus Rauten johtavasta asemasta vanerintuotannon kokonaisprosessin osaajana.

Nyt saatu tilaus ei vaikuta Rauten tulosnäkymiin vuodelle 2019. Rauten vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan laskevan ja liiketuloksen arvioidaan heikkenevän edellisestä vuodesta.

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA:
Tapani Kiiski, toimitusjohtaja, matkapuhelin 0400 814 148, klo 15:n jälkeen aikaeron vuoksi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2018 oli 181,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2018 lopussa oli 772. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

 

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.