Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Relais Group Oyj                                                                                                                                                 

Yhtiötiedote 26.3.2020 klo 14.00

Sisäpiiritieto

Koronavirustilanteen ja siitä seuranneiden rajoitusten ja alenevan yleisen talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi ja näkyvyys tulevaan kehitykseen on tämän vuoksi oleellisesti heikentynyt. Tämän seurauksena Relais Group Oyj ("Yhtiö") peruuttaa aiemmin antamansa ohjeistuksen tulevaisuuden näkymistä eikä anna uutta ohjeistusta.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:

Konsernin raportoidun liikevaihdon ja liikevoiton ennen liikearvopoistoja (EBITA) arvioidaan kasvavan selvästi edellisvuodesta.
Ohjeistuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta yhtiön kasvustrategiaan, johon kuuluvia yritysostoja pyritään jatkamaan aktiivisesti.

 

Relais Group Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Relais Group, toimitusjohtaja Arni Ekholm
Puh. +358 40 543 1446
Sähköposti: [email protected]

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj

Puh. +358 40 579 6210

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.relais.fi

 

Relais Group Oyj lyhyesti

 

Relais Group on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relaisin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskenteli 31.12.2019 258 henkilöä viidessä eri maassa.

www.relais.fi

Relais Group Oyj on ajoneuvojen varaosa- ja sähkövarusteliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais Group luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relais Groupin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 98,9 miljoonaa euroa.