Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
04.10.2019 kello 15.00

Riku Lindström Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajaksi

Privanet Group Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi Riku Lindströmin, joka aloittaa tehtävissään välittömästi. Lindström on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on toiminut aiemmin mm. Barclays Investment Bankissa ja Nordeassa trading-tehtävissä sekä vastannut Nordic Growth Marketin Suomen toiminnoista.

Yhtiön toimitusjohtajana kahden vuoden ajan toiminut Karri Salmi on vapautettu tehtävistään. Samanaikaisesti Salmi on vapautettu myös Privanet Capital Markets Oy:n ja Privanet Securities Oy:n vt. toimitusjohtajan tehtävistä, joissa hän on toiminut heinäkuusta 2019 saakka. Privanet Capital Markets Oy:n toimitusjohtajan tehtäviin on tänään nimitetty Riku Lindström ja Privanet Securities Oy:n toimitusjohtajan tehtävään konsernin talousjohtaja, KTM Mikael Westerlund.

Lindströmin nimityksen myötä Privanet Group Oyj:n hallitus uskoo yhtiön vahvistuvan ja fokuksen selkeytyvän, sillä Lindströmin uskotaan vahvasti vievän yhtiötä hallituksen osoittamaan suuntaan yhdessä hallituksen ja vahvistuneen johtoryhmän kanssa.

Lisätietoja:
Privanet Group Oyj 
Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja
+358 (0)500 701 230
[email protected]
 

Privanet Group Oyj
Riku Lindström, toimitusjohtaja
+358 (0)40 864 4483
[email protected]

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti
Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy       
Nordic Growth Market NGM AB
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.privanetgroup.fi

Liite

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.