Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ROBIT OYJ          LEHDISTÖTIEDOTE          17.6.2021 KLO 14.00
           
ROBIT OSTANUT PATENTOIDUN TUOTEKEKSINNÖN

Robit on viime vuosina vahvistanut ja kasvattanut asemaansa rakennusteollisuuden paalutus- ja tuentaliiketoiminnassa. Osana tätä kehitystä Robit on ostanut suomalaiselta paalutustuotteita valmistavalta Tri-Mach Oy:ltä tuotekeksinnön ja siihen liittyvät patentit.

Tämä uutuustuote soveltuu erityisesti suurien paalujen poraamiseen ja asentamiseen. Nykytrendin mukaisesti paalujen koko kasvaa halkaisijaltaan aina kahteen metriin asti. Robit uskoo uutuustuotteen soveltuvan hyvin tähän markkinakehitykseen ja tarjoavan huomattavia etuja asiakkaille nykyratkaisuihin verrattuna.

Robit on aloittanut pilottihankkeen tuotteen viemiseksi markkinoille ja käynnistää tuotteen testaamisen yhdessä avainasiakkaidensa kanssa.

Yhtiöllä on globaalisti vahva markkina-asema ja vahvaa osaamista rakennusteollisuuden paalutus- ja tuentaliiketoiminnassa ja sen asiakasratkaisuissa. Tämä sektori muodostaa merkittävän osan Robitin DTH-liiketoiminta-alueesta ja sen kasvustrategiasta.

Kaupan arvo ei ole merkittävä eivätkä osapuolet siksi julkista kauppahintaa.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen

Lisätietoja:
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
[email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.    

Liite


Robit on globaali porauksen kulutusosia myyvä ja valmistava kasvuyhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kaivosteollisuuden, maanalaisen rakentamisen, kaivonporauksen sekä rakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Voimakkaasti kansainvälistyneen yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.