Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

ROBIT OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE        22.4.2021 KLO 11.15

ROBIT OYJ: LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

Robit jatkoi hyvää kehitystä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön kasvu ja kannattavuus kehittyivät vakaasti. Myös kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti.

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,0 miljoonaa euroa (21,5). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 8,7 prosenttia. Robit saavutti myös yhtiön historian korkeimman liikevaihtokuukauden maaliskuussa. Erityisesti kaivostoimialalla liiketoiminta kehittyi hyvin.

Robitin kannattavuus kehittyi myös suunnitelmien mukaisesti. EBITDA parani selvästi tammi-maaliskuussa ollen 1,6 miljoonaa euroa (0,4). Parannus oli 1,2 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.

Saadut tilaukset laskivat 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden johtuen ajoituskysymyksestä liittyen yksittäiseen merkittävään tilaukseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sekä Top Hammer - että Down the Hole -liiketoiminta kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Markkina-alueista etenkin East-alueen kehitys jatkui erinomaisena kaivossegmentin hyvän kehityksen seurauksena.  Hyvä kasvu jatkui myös EMEA-alueella, jossa kehitys oli vahvinta Pohjoismaissa rakennustoimialan hyvän markkinatilanteen johdosta. Robitin jakelun kehityshankkeet edistyivät hyvin uusien jakelijasopimusten myötä. Myös uuden Rbit-porakruunusarjan maailmanlaajuinen lanseeraus oli onnistunut.

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kysyntää tukevat positiivinen metallien hinnan kehitys ja hyvällä tasolla oleva asiakkaiden työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla.

Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

ROBIT OYJ
Tommi Lehtonen

Lisätietoja:
Robit Oyj
Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja
+358 40 724 9143
[email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.


Robit on globaali porauksen kulutusosia myyvä ja valmistava kasvuyhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita kaivosteollisuuden, maanalaisen rakentamisen, kaivonporauksen sekä rakentamisen ja urakoinnin tarpeisiin. Voimakkaasti kansainvälistyneen yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down the Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.