Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        27.3.2020 KLO 11.40

ROBIT MUUTTAA AIEMPAA VAROJENJAKOESITYSTÄ

Robit ilmoitti 24. maaliskuuta luopuvansa vuoden 2020 ohjeistuksesta liittyen meneillään olevan koronavirusepidemian tuomaan epävarmuuteen ja tulevaisuuden näkymien lyhentymiseen. Mainituista epävarmuustekijöistä ja ennustamisen haastavuudesta johtuen yhtiö haluaa turvata hyvän kassavalmiuden myös poikkeuksellisen markkinatilanteen pitkittyessä. Siksi hallitus on tehnyt päätöksen muuttaa aiempaa ehdotustaan yhtiökokoukselle. Tarkennetun ehdotuksen mukaan hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin, koronaviruksen aiheuttaman markkinahäiriön selkiydyttyä, mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön jakokelpoisista varoista enintään 0,03 euroa osakkeelta yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.

Robit päivittää yhtiön tilannekuvaa haastavassa markkinatilanteessa tarpeen mukaan taatakseen asiakkaille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille mahdollisimman ajantasaista tietoa.
Yhtiön tilanne ja asema on olosuhteisiin nähden vakaa.  Alkuvuoden tilaus– ja laskutuskanta on pandemiasta huolimatta säilynyt positiivisena jatkaen 2019 loppuvuoden myönteistä kehitystä. Myös kassatilanne on pysynyt muuttumattomana.

”Varaudumme pandemian aiheuttamaan epävarmuuteen toimialalla sekä mahdolliseen kysynnän hidastumiseen. Olemme tästä syystä käynnistäneet toimenpiteet kustannusrakenteen joustavuuden lisäämiseksi. Tiedotimme jo 25.3.2020 mahdollisista lomautusjärjestelyistä ja muista joustavuuden lisäämiseen liittyvistä toimenpiteistä”, toteaa CEO Tommi Lehtonen.

Yhtiö julkaisee vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin taloudellisen raportin 23.4.2020.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, CEO

Lisätiedot:
Tommi Lehtonen, CEO
Puh. +358 40 724 9143
[email protected]

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com 

JAKELU:
Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com Lisätiedot:

Robit Oyj valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Yhtiö on alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Robitin tuotteita viedään yli 115 maahan.