Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

ROBIT OYJ            PÖRSSITIEDOTE           25.3.2020 KLO 12.55

ROBIT OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT OSAKEPOHJAISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ YHTIÖN AVAINHENKILÖILLE

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin muuttuvan palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä saavuttamaan yhtiön strategisesti tärkeät tavoitteet. Tavoitteet perustuvat Robit Oyj:n pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin siten, että niillä edistetään yhtiön pitkänaikavälin taloudellista menestystä

Osakeohjelma käsittää vuodet 2020-2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 25 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustin osakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuussa 2023. Mikäli kaikki ohjelman kolme osatekijää täyttyvät täysimääräisesti ohjelmassa määritetyllä tavalla ja yhtiön hallituksen määrittelemän tavoiteasetannan mukaisesti, osakeohjelman perusteella lasketaan liikkeelle enintään 450.000 osaketta, mikä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
[email protected]

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com 


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com Lisätiedot:

Robit Oyj valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Yhtiö on alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Robitin tuotteita viedään yli 115 maahan.