Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

ROBIT OYJ                                     PÖRSSITIEDOTE                                                       10.1.2020 klo 9.00                          

ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2020

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 23.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Mammu Kaario, Mikko Kuitunen, Kalle Reponen ja Harri Sjöholm. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan Kim Gran ja Anne Leskelä. Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön internetsivulle tammikuun aikana.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on
30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka Yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n toimitusjohtaja Harri Sjöholm, OP Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Virtala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

ROBIT OYJ


Harri Sjöholm
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 062 2092
harri.sjö[email protected]

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Jakelu:  
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit Oyj valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Yhtiö on alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Robitin tuotteita viedään yli 115 maahan.