YHTIÖTIEDOTE

Rush Factory Oyj julkaisee uuden, lapsille ja nuorille suunnatun ”Duudsonit Funland” -tapahtumakonseptin yhteistyössä Duudsonit-brändin kanssa


EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Duudsonit Funland on kiertuemuotoinen koko perheen seikkailupuisto, jonka ensimmäinen pilottitapahtuma järjestetään sisähallissa Turussa 26.5.2019, konseptin täysmittaisen kiertueen sijoittuessa talveen 2019-2020. Samalla Rush Factory Oyj:n tapahtumakausi ja kaluston käyttöaste pitenee ympärivuotiseksi nykyisten tapahtumien kauden rajoittuessa lähinnä kevääseen ja kesään. Niinikään yhtiön kohderyhmä laajenee kattaen jatkossa myös lapset ja nuoret.

Rush Factory Oyj:n toimitusjohtaja Markus Niemelä:
”Duudsonit-brändi sopii täydellisesti lapsille suunnattuun tapahtumaan, jossa tarkoituksena on pitää hauskaa, hullutella turvallisessa ympäristössä ja saada lapset innostumaan kaikenlaisesta liikkumisesta. Tapahtumassa voi esimerkiksi ampua popcorntykillä, kaatua joulukuusella keinotekoiseen lumihankeen sekä pitää hauskaa erilaisissa hyppytorneissa, pomppulinnoissa ja perinteisemmissä trampoliineissa. Kevään pilottitapahtumien jälkeen hiomme konseptin saamamme palautteen perusteella lopulliseen muotoonsa ennen loppuvuodesta starttaavaa Suomen kiertuetta.

Duudsonit ovat luoneet monta hienoa TV-formaattia sekä Suomessa että ulkomailla. Heidän poikkeuksellisen hauska brändinsä, näkemys alasta ja kivenkova tausta eri projekteista ja meidän kokemuksemme kiertuemuotoisista tapahtumista sopivat hienosti yhteen ja tukevat toisiaan. Tämä on myös syy siihen, että lähdimme kehittämään uutta tapahtumakonseptia yhteistyössä toisen brändin kanssa. Olemme äärimmäisen ylpeitä ja innoissamme yhteistyöstä Duudsonien ja heidän tiiminsä kanssa ja uskomme yhteistyön olevan molemmille hedelmällinen.” 

“Ensimmäistä kertaa Duudsoneiden historiassa on voitu luoda ympäri Suomea kiertävä tapahtuma. Olemme luonnollisesti innoissamme, kun voimme kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan ja saamme mahdollisuuden toteuttaa tämän hienon konseptin yhdessä Rushin kanssa, joka on alansa huippuja. Funland on liikunnallinen elämys, jossa ennen kaikkea pidetään hauskaa yhdessä! ” Duudsoneista tuttu Jarno Laasala iloitsee.

Duudsonit Funlandin lisäksi Rush Factory Oyj suunnittelee myös toista, kansainvälisille markkinoille tarkoitettua tapahtumakonseptia, joka on tarkoitus julkaista vielä vuoden 2019 aikana.


Lisätietoja:

Markus Niemelä
Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj
markus@rushfactory.fiMika Metsämäki
Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj
mika@rushfactory.fi
+358 44 5544 894Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fiRush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Yhtiön liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet elämyksiä asiakkailleen vuodesta 2015 alkaen.