Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Yhtiötiedote

10.01.2019


Rush Factory Oyj:n Color Obstacle Rush -tapahtumien ennakkomyynti kaudelle 2019 ylitti odotukset. Yhtiö julkaisee uuden tapahtumakonseptin alkuvuoden aikana.


Rush Factory Oyj:n ("Rush Factory" tai "Yhtiö") 31.12.2018 mennessä toteutunut Color Obstacle Rush - tapahtumakiertueiden ennakkomyynti 2019 kaudelle ylitti yhtiön aiemmat arviot. Toteutunut ennakkomyynti oli lopulta 938.741€. Aikaisemmin (26.10.2018) Yhtiö tiedotti ennakkomyynnin odotusten olevan 750.000€ - 900.000€ välillä. Color Obstacle Rush -tapahtumia on järjestetty vuodesta 2015 alkaen. Edellinen ennakkomyyntiennätys on kaudelta 2017 (444.000 €).

Rush Factory Oyj tulee julkaisemaan Suomen markkinoille alkuvuoden 2019 aikana kokonaan uuden tapahtumakonseptin. Uusi konsepti on koko perheen tapahtuma joka lähtee täysmittaiselle kiertueelle syksyllä 2019. Konseptia pilotoidaan alkuvuoden 2019 aikana ja sen ennakkomyynti aloitetaan tammikuussa.


Toimitusjohtaja Markus Niemelä:


”Vaikka Rush Factory Oyj:n liiketoiminta perustuukin uusien tapahtumakonseptien kehittämiseen, on hienoa nähdä, että ensimmäisenkin tapahtumakonseptimme suosio näyttäisi edelleen kasvavan ja ennakkomyynti yllätti meidätkin positiivisesti. Color Obstacle Rushin tähänastinen huippuvuosi oli 2017. Kaudella 2018 keskitimme resurssejamme uuden tapahtumakonseptin kehittämiseen, jolloin Color Obstacle Rush -tapahtumien lukumäärää jouduttiin karsimaan. Nyt COR-tapahtumien lukumäärä on jälleen 2017-vuoden tasolla. Kysynnän kasvun syitä lienevät ainakin, Color Obstacle Rush -brändin tunnettuus erityisesti Englannissa, Ruotsissa ja Ranskassa sekä hyvä maine asiakkaiden keskuudessa.


Seuraavan, koko perheelle tarkoitetun tapahtumakonseptin kehitystyö on sujunut odotusten mukaisesti ja odotamme innolla tämän julkistamista. Uusi konsepti myös laajentaa kohderyhmäämme merkittävästi ja Suomen julkaisun jälkeen alamme tarkastella sen laajentamista myös kansainvälisille markkinoille.”Lisätietoja:


Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

[email protected]

+358 44 370 3795


Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

[email protected]

+358 44 554 4894Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi


Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uudessa Seelannissa ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa ole tarkoitettu levitettäväksi näissä maissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm.