Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Saga Furs Oyj, tilinpäätöstiedote 26.1.2023 klo 13.15

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.
Tulos ennen veroja säilyi voitollisena huolimatta välitysmyynnin voimakkaasta laskusta tilikauden alussa

 • Välitetyn nahkamäärän ja nahkojen hintatason laskun vuoksi Saga Fursin välitysmyynnin arvo laski 30 prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli 273 miljoonaa euroa (2020-2021: 392 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto laski 24 prosenttia ja oli 39 miljoonaa euroa (51 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut olivat vertailukauden tasolla 43 miljoonaa euroa (43 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos heikkeni 0,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (11 milj. euroa).
 • Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 1,4 miljoonaan euroon (5,6 milj. euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa voitollinen (17 milj. euroa voitollinen).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (3,63 euroa).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,14 euroa A-osaketta ja
0,14 euroa C-osaketta kohden.

Puolivuosikausi 1.5.-31.10.2022
 • Puolivuosikaudella 1.5.-31.10.2022 yhtiön välitysmyynnin arvo piristyi 229 miljoonaan euroon, mutta jäi alle vertailukauden (248 milj. euroa).
 • Konsernin liikevaihto laski prosentin ja oli 30 miljoonaa euroa (30 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kulut kasvoivat 28 miljoonaan euroon (25 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos heikkeni 2,1 miljoonaan euroon (7,2 miljoonaa euroa).
 • Konsernin tulos ennen veroja laski 2,8 miljoonaan euroon (9,0 milj. euroa).

Konsernin 5/22-10/22 11/21-10/22 5/21-10/21 11/20-10/21
avainlukuja
6 kk 12 kk 6 kk 12 kk

Välitysmyynnin 228,9 272,7 247,8 391,9
arvo, MEUR
Välitetty 8,1 9,3 6,2 10,0
nahkamäärä, milj.
kpl
Liikevaihto, MEUR 29,5 38,8 29,9 51,0
Liiketulos, MEUR 2,1 -0,3 7,2 11,0
Tulos ennen 2,8 1,2 9,0 16,6
veroja, MEUR
Osakekohtainen 1,15 0,29 1,90 3,63
tulos, EUR
Oman pääoman 4,9 % 1,2 % 7,7 % 15,3 %
tuotto, (ROE) %
Sijoitetun 3,0 % 1,9 % 8,6 % 13,5 %
pääoman tuotto,
(ROI) %

Liiketoiminnan kehitysnäkymät

Kilpailun kiristyessä Saga Furs Oyj:n markkina-asema turkisnahkojen välityksessä on vahva. Yhtiö järjestää alkaneella tilikaudella huutokaupat maalis-, kesä- ja syyskuussa 2023.

Yhtiö arvioi tarjoavansa tilikauden huutokaupoissa 14 miljoonaa minkin-, 1,3 miljoonaa ketun- ja 70 000 suomensupinnahkaa. Määrät sisältävät päättyneeltä tilikaudelta siirtyneet jo lajitellut 4,8 miljoonaa minkin-, 660 000 ketun- ja 36 000 suomensupinnahkaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa myyntiin 130 000 lampaannahkaa. Alkaneella kaudella pohjoisamerikkalaisia mustia minkinnahkoja aletaan markkinoida Royal Black -nimellä aiemmin käytetyn BLACKGLAMAn sijaan.

Konsernin henkilöstökulujen odotetaan kasvavan lajittelukulujen jaksotuksen purkautuessa nahkamyynnin yhteydessä. Energian hinnan ja yleisen kustannustason nousun odotetaan kasvattavan liiketoiminnan muita kuluja. Rahoitusvolyymin pieneneminen jatkunee edelleen, mikä laskee konsernin nettorahoitustuottoja. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden arvioiminen on epävarmassa markkinatilanteessa mahdotonta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,14 euroa A-osaketta ja 0,14 euroa C-osaketta kohden.

Vantaa 26.1.2023

SAGA FURS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, [email protected]

www.sagafurs.com

 

Saga Furs on vuonna 1938 perustettu kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Yhtiön liiketoimintana on markkinoida ja myydä Saga® -merkillä tuotetut ketun-, suomensupin- ja minkinnahat ostajille 4 kertaa vuodessa pidettävissä kansainvälisissä huutokaupoissa.