Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

SAMPO OYJ                 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS            24.3.2020 klo 9.30

Sammon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu                        

Sampo-konserni on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2019.

Edellä mainitussa osoitteessa ovat saatavilla myös:

  • konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus
  • johdon videokatsaukset
  • Sampo-konsernin riskienhallintaraportti 2019
  • Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
  • Sampo-konsernin palkitsemisraportti 2019, joka on osa osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys saatavilla olevaa palkka- ja palkkioselvitystä
  • Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset vuodelta 2019
  • If Vahinkovakuutuksen ja Topdanmarkin yritysvastuuraportit vuodelta 2019

Sammon toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2019 ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Sampo-konserni julkaisee vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen sekä yritysvastuuraportin toukokuussa 2020.


SAMPO OYJ

Maria Silander
Viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liitteet

Sampo-konserni on merkittävä pohjoismainen vakuutuskonserni ja yksi Nasdaq Helsingin arvokkaimmista yhtiöistä.

Sampo Oyj listautui Helsingin pörssiin (nykyinen Nasdaq Helsinki) vuonna 1988. Konserni toimii vakuutusalalla. Konsernilla on toimintaa tytäryhtiöidensä kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Latviassa.