Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Scanfil Oyj     Pörssitiedote     20.12.2021 klo 9.15.

Scanfil vahvistaa johtoryhmäänsä ja muuttaa vastuualueita

Digitalisaatio ja automaatio jouduttavat kansainvälisten elektroniikkavalmistajien kysynnän kasvua. Scanfil muuttaa johtoryhmäänsä pystyäkseen hyödyntämään kasvumahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla ja parantaakseen entisestään liiketoimintansa tehokkuutta liiketoimintaympäristössä, jota varjostavat materiaalien saatavuushaasteet sekä covid-19. Tavoitteena on olla nykyisten ja uusien asiakkaiden ensisijainen tuotantokumppani.

Petteri Jokitalo, toimitusjohtaja, jatkaa nykyisessä roolissaan.

Christina Wiklund, kaupallinen johtaja (aloittaa 17.1.2022), tulee vastaamaan myynnistä ja markkinointitoimenpiteistä sekä asiakasuhteista.

Riku Hynninen, kehitysjohtaja, tulee johtamaan Scanfilin jatkuvaa kehittämistä kuten ihmisiä, teknologiaa ja palveluita.

Markku Kosunen, hankintajohtaja, tulee vastaamaan kansainvälisestä hankintatoimesta ja tuoteketjuista sisältäen varastonhallinnan.

Timo Sonninen, operatiivinen johtaja, tulee vastamaan tehtaiden operaatioista. Hän johtaa Scanfilin myyntiä ja markkinointia Christinan aloittamiseen 17.1.2022 asti.

Kai Valo, talousjohtaja, jatkaa nykyisessä roolissaan.

Uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.12022 ja sitä johtaa toimitujohtaja Petteri Jokitalo.

Nykyisen johtoryhmän rakenne vastuualueineen löytyy täältä.

Scanfil Oyj

Lisätietoja:
Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja
puh. 044 788 2400
[email protected]

Pasi Hiedanpää
Johtaja, sijoittajasuhteet ja ulkoinen viestintä
puh. 050 378 2228
[email protected]

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com


Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.