Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 14.12.2021 klo 12.00

Scanfilin Sieradzin tehdas siirtyy fossiilivapaan sähkön käyttöön

Scanfilin Sieradzin tehdas Puolassa on allekirjoittanut sopimuksen siirtymisestä 100 prosenttisesti fossiilivapaaseen sähköön. Vuoden 2022 alusta kaikki Sieradzin tehtaan käyttämä sähkö on hiilidioksineutraalilla tavalla tuotettua.

Sieradzin tehdas on yksi Scanfilin suurimmista tehtaista ja sen vuotuinen sähkönkulutus on noin 3 700 MWh. Jos kaikki tämä sähkö tuotettaisiin hiilellä, niin se tarkoittaisi lähes 3 850 tonnin CO2-päästöjä

“Vaihtamalla sähköntuotannon lähdettä me voimme saada aikaan merkittävän muutoksen”, sanoo Scanfilin laatujärjestelmäjohtaja Mats Lindblad.”Olen iloinen siitä, että olemme pystyneet nopeasti tekemään toimenpiteitä ja vähentämään ympäristövaikutuksiamme.”

Scanfil ja sen kaikki tehtaat ovat sitoutuneita kehittämään ympäristövastuullisuuttaan. Sieradz on Scanfilin tehdasverkoston neljäs tehdas, joka ottaa käyttöön fossiilivapaan sähkön.

“Tehtaidemme sitoutuminen ympäristöasioihin on hyvin korkealla. Kaikki tehtaamme panostavat yhtiön yhteisiin ympäristötavoitteisiin, jonka asiosta tulemme saavuttamaan asetetut tavoitteet suunniteltua aikaisemmin,” Mats Lindblad jatkaa.

Scanfilillä on tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvuhuonepäästöjen merkittävään vähentämiseen ja se on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään 35 prosentilla vuodesta 2020 vuoteen 2030 olettaen yhtiön liiketoiminnan orgaanisen kasvun pysyvän aiemmalla tasollaan. Yhtiö on myös sitoutunut vuoteen 2030 mennessä siirtymään energian kulutuksessaan vähintään 50 prosenttisesti fossilivapaaseen energiaan.

Nykyisellä vauhdilla Scanfil saavuttaa tavoitteet ennen vuotta 2030.

Lue lisää Scanfilin vastuullisuustyöstä: www.scanfil.com/fi/kestavyys/

Lisätietoja:
Mats Lindblad, Kansainvälisten laatujärjestelmien johtaja
sposti: [email protected] (ruotsiksi tai englanniksi)

Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com


Scanfil on vuonna 1976 perustettu vertikaalisesti integroitunut ja etenkin teollisuuden elektroniikkaan asemoitunut sopimusvalmistaja. Yhtiö on keskittynyt elektroniikan ja erilaisten järjestelmien muodostamien tuotekokonaisuuksien integrointiin. Päivittäisen tekemisen tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Scanfililla on taitoa valmistaa asiakkaan (ts. OEM-yhtiön) koko tuote tai sen osakokonaisuus. Scanfilin liiketoiminta on vahvasti Euroopan talousalueen ohjaamaa, sillä suurin osa liikevaihdosta tulee tältä alueelta.