Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote 10.4.2019 klo 14:35

Sievi Capitalin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Sievi Capitalin varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2019 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2019.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.000 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen Asa-Matti Lyytinen ja Klaus Renvall sekä uusina jäseninä, Kati Kivimaa, Tuomo Lähdesmäki ja Taru Narvanmaa.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Sievi Capitalin internetsivuilla www.sievicapital.fi/sijoittajat viimeistään 24.4.2019.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tuomo Lähdesmäen.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

SIEVI CAPITAL OYJ

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani, joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.


Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta. Sievin visio on olla halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.