Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto 13.11.2019 kello 8:45

Siili Solutions Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian ja uudet taloudelliset tavoitteet.

Tavoitteet

Vuosina 2020-2022 Siili tavoittelee yli 10 prosentin orgaanista vuosittaista liikevaihdon kasvua, jota vauhditetaan lisäksi yrityskaupoilla.

Vuodesta 2020 alkaen tuloksen ohjeistuksen tunnusluku on EBITA (liikevoitto oikaistuna yrityshankintojen käyvän arvon kohdistusten poistoilla). Vuonna 2020 Siili tavoittelee EBITA -prosentin parantamista vuoteen 2019 verrattuna. Vuosina 2021-2022 EBITA -tavoite on noin 10 % liikevaihdosta.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tavoitellaan jatkossakin kaksinkertaista kasvuvauhtia kotimaan liiketoiminnan kasvuun verrattuna. Lisäksi yhtiön toiminnallisena tavoitteena on kasvaa midcap kokoluokkaan.

Osinkopolitiikka säilyy myös ennallaan, eli nettotuloksesta maksetaan osinkona 30-70 prosenttia.

Nettovelan taso pyritään pitämään korkeintaan kaksinkertaisena käyttökatteeseen verrattuna. Tästä voidaan jatkossakin poiketa tilapäisesti painavista syistä johtuen.

Strategia

Siili lisää organisaationsa joustavuutta ja jakaa toimintansa jatkossa kahteen toimintamalliin, ydinliiketoimintaansa “Core” ja itsenäisiin liiketoiminta-alueisiin “Portfolio”.

Core, johon yhdistyvät liiketoiminta-alueet Key Accounts, Solutions ja Cloud Managed Services, toimittaa räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen koko elinkaaren palvelut erityisesti keskisuurille ja suurille asiakkaille pääosin Suomessa. Siili_one Oy palvelee tällä hetkellä pääasiallisesti Corea.

Portfolioon kuuluvat tällä hetkellä VALA Group Oy ja Siili_auto liiketoiminta-alue, jonka toiminta on päätetty yhtiöittää vuoden 2019 lopussa. Portfolio mahdollistaa joustavat omistusrakenteet siihen kuuluville yhtiöille. Portfolio-yhtiöt tuottavat asiakkaiden digitalisaatiota kiihdyttäviä erikoistuneita ja tuotteistettuja palveluja. Fokuksessa on erikoisosaamista tarvitsevat asiakkaat Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa. Merkittävää osuutta kasvusta tavoitellaan uusista asiakkuuksista.

Saavuttaakseen tavoitteensa Siili vaalii kilpailuetujaan, jotka ovat:

  • Asiakkaiden tarpeiden ohjaama jatkuva osaamisen, tarjooman ja toimintamallin kehittäminen.
  • Asiakkaan liiketoiminnan arvonluonnin kiihdyttäminen asiakkaan tiimin läheisenä ja pitkäaikaisena luottojäsenenä.
  • Parhaiden design-, teknologia- ja dataosaajien houkutteleminen monipuolisten kehittymismahdollisuuksien ja urapolkujen avulla.
  • Yhdistelmä suuren organisaation toimituskykyä ja pienten yhteisöjen joukon intohimoa ja ketteryyttä.

"Portfolio toimintamalli mahdollistaa orgaanisen kasvun vauhdittamisen ja voimme entistä joustavammin reagoida myös yritysostomahdollisuuksiin," sanoo toimitusjohtaja Marko Somerma.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marko Somerma
puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Hallituksen puheenjohtaja Harry Brade
puhelin: 040 844 6704, sähköposti: harry.brade(at)lamy.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Siili on vuonna 2005 perustettu teknologiariippumaton ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yritys, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita. Yhtiön palvelemat asiakassektorit ovat julkishallinto, finanssi, media ja tietoliikenne sekä teollisuus ja palvelut. Tarjottavat palvelualueet on jaoteltu teknologia-alustoihin, digitaalisiin palveluihin, informaationhallintaan sekä arkkitehtuuriin ja lean-projektiohjaukseen.