Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Skarta Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
18.10.2021 kello 9.00

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Puhtaan tulevaisuuden rakentaja Skarta Group Oyj on 18.10.2021 allekirjoittanut osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii koko Sitema Oy:n osakekannan. Osakevaihdon toteuttamiseksi Sitema Oy:n nykyisille osakkeenomistajille järjestetään suunnattu osakeanti, jossa lasketaan liikkeelle 10 112 756 Skarta Group Oyj:n uutta osaketta. Osakekohtainen merkintähinta osakeannissa on 0,51 euroa, joka vastaa Skarta Group Oyj:n osakkeiden kaupankäyntivolyymeilla painotettua keskihintaa 30 päivän ajalta ennen osakevaihtosopimuksen allekirjoittamista. Osakeanti maksetaan kokonaan apporttiomaisuutena Sitema Oy:n osakkeilla, joiden arvoksi on osakevaihtosopimuksessa määritelty 5,175 miljoonaa euroa.

Sitema Oy on avainhenkilöidensä omistama, vuonna 2018 perustettu sähköverkkojen, uusiutuvan energian ratkaisujen, kiinteistöinfran sekä tietoliikenteen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Digitaalisten ratkaisujensa ansiosta yhtiö kykenee palvelemaan asiakkaitaan reaaliaikaisesti sijainnista riippumatta. Sitema Oy:llä on 35 työntekijää, ja sen kotipaikka on Oulu.

”Skartan strategisena tavoitteena on laajentaa toimintaansa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Sitemalla on kattava kokemus esimerkiksi tuulivoimahankkeiden eri osa-alueilta, mikä vahvistaa yhtiön osaamista puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa ja tukee siten Skartan strategian toteuttamista erinomaisesti. Siteman asiantuntijuus sähkö- ja tietoliikennetekniikassa tuo konsernille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen kommentoi.

Sitema Oy:n toimitusjohtajan Mikko Ahosen mukaan Sitema tarjoaa myös jatkossa suunnittelun, rakennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan asiantuntijapalveluita alan toimijoille. ”Sitema on kasvanut ja edennyt suunnitelmallisesti strategiansa mukaisesti. Tulevaisuuden kasvustrategiamme jatkuu osana Skartan mielenkiintoista tarinaa. Olemme hyvin innoissamme päästessämme mukaan mahdollistamaan Skartan visiota puhtaan energian hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Skartan yrittäjähenkinen yrityskulttuuri oli meille ratkaiseva tekijä, kun päätimme yhdistää voimamme”, Ahonen toteaa.

”Osana Skartaa voimme kehittää liiketoimintaamme entisestään ja tarjota entistä parempia palveluita asiakkaillemme sekä uusia kehittymismahdollisuuksia henkilöstöllemme. Haluamme jatkossakin työskennellä tulevaisuuden energiaratkaisujen ja edistyksellisten teknologioiden eturintamassa sekä luoda uutta nykyisten ja tulevien yhteistyökumppanien kanssa”, Sitema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juuso Männikkö kertoo.

Osakevaihdon myötä Skarta Group Oyj:n osakemäärä nousee 288 397 790 osakkeeseen, joista Sitema Oy:n osakkeenomistajille suunnattavat uudet osakkeet muodostavat 3,5 prosenttia. Skarta Group Oyj:n hallitus tekee päätöksen suunnatusta osakeannista, ja uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin sekä haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ilman aiheetonta viivästystä. Sitema Oy:n osakkeenomistajat ovat sitoutuneet osakkeiden luovutusrajoituksiin, jotka kattavat yhteensä 66 prosenttia merkityistä osakkeista 12 kuukauden ajan osakkeiden merkinnästä ja 33 prosenttia tätä seuraavan 12 kuukauden ajan.

Sitema Oy tavoittelee 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta 3,6 miljoonan euron liikevaihtoa, ja sen liiketuloksen arvioidaan olevan yli 0,5 miljoonaa euroa. Sitema Oy yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen, joten sillä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tämän vuoden tulokseen. Sitema Oy:n taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut tilikaudelta 2020 sekä kaudelta 1.1.–30.9.2021 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)

01–09/2021 (tilintarkastamaton)

01–12/2020 (tilintarkastettu)

Liikevaihto

2 565

1 518

Liikevoitto

350

288

Tilikauden tulos

269

229

Liikevoitto-%

13,7 %

18,9 %

Oma pääoma

608

314

Taseen loppusumma

1 147

630

Omavaraisuusaste

53,0 %

49,9 %

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 150 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, [email protected], puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.