Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Solteq Oyj Pörssitiedote 29.4.2021 klo 8.00

Yhtiö jatkoi vahvalla kannattavan kasvun uralla Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana
Tammi-maaliskuu

Liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (15,7) ja kasvoi 10,9 prosenttia
Käyttökate oli 3,5 miljoonaa euroa (1,9) ja käyttökateprosentti oli 20,1 (12,0)
  • Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7) ja liikevoittoprosentti oli 12,8 (4,6)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,00)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (31,5)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,5 miljoonaa euroa (3,4)
 

Avainluvut

 
1-3/2021 1-3/2020 Muutos-% 1-12/2020 Rullaava 12kk

Liikevaihto, TEUR 17 383 15 674 10,9 60 452 62 160
Käyttökate, TEUR 3 490 1 875 86,2 10 380 11 995
Vertailukelpoinen 3 554 2 039 74,3 10 810 12 325
käyttökate, TEUR
Liikevoitto, TEUR 2 232 716 211,6 5 350 6 866
Vertailukelpoinen 2 296 880 160,8 5 780 7 196
liikevoitto, TEUR
Tilikauden 1 456 40 3 540,0 1 980 3 396
voitto, TEUR
Osakekohtainen 0,08 0,00 3 523,1 0,10 0,18
tulos, EUR
Liikevoitto, % 12,8 4,6 8,9 11,0
Vertailukelpoinen 13,2 5,6 9,6 11,6
liikevoitto, %
Omavaraisuusaste, 32,4 31,5 35,5 32,9
%
   

Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:

Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 10,9 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 211,6 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 12,8. Yhtiön käyttökate kasvoi 86,2 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,5 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,1.

Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Digital-segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Software-segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 44,3 prosenttia. Molempien segmenttien tulos oli hyvä. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi - COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta - hieman alle vertailukauden.

Solteq Software -segmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 43,1 prosenttia. Kasvu oli merkittävä ja pääosin orgaanista. Maaliskuun alussa toteutettu liiketoimintakauppa Partiture Oy:n kanssa kasvatti hieman Utilities-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 0,7 miljoonaa euroa. Tilikauden alussa käynnistyi jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) raportointi Software-segmentin osalta, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkuvien tuottojen osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,1 prosenttia. Yhtiö arvioi jatkuvien tuottojen osuuden nousevan kuluvan vuoden osalta noin kolmannekseen segmentin liikevaihdosta. Segmentin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 20 prosenttia vuosittain sekä jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuutta liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Solteq Digital -segmentin liikevaihto säilyi lähes vertailukauden tasolla. Segmentin kannattavuus parani merkittävästi, ja liikevoittoprosentti oli 11,9. Segmentin kasvua jarruttivat COVID-19-pandemian vaikutukset erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla. Lisäksi mittavia asiakashankkeita saatiin päätökseen, samalla kun uusien asiakashankkeiden käynnistyminen viivästyi.

Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan selvää kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän edellisen tilikauden tasolla tai kasvavan maltillisesti - pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

Tulosohjeistus 2021
Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi. 
Liitteet
Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021
Lisätietoja antavat
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.

Solteq on vuonna 1982 perustettu pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Solteqin palvelut kattavat pilvestä tarjottavien IT-ratkaisujen koko elinkaareen, sähköisen liiketoiminnan kehityksen konsultoinnista ja palvelumuotoilusta toteutuksiin ja ylläpitoon.