Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Pörssitiedote: Tukholmassa 27.4.2021, kello 18:45

Sotkamo Silverin varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. huhtikuuta 2021. Käynnissä olevan koronapandemian vuoksi ja infektioiden leviämisriskin vähentämiseksi kokous pidettiin vain postitse äänestämällä väliaikaisten lakien mukaisesti.

Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi sekä emoyhtiön että konsernin tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 ei jaeta osinkoa. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ilman varajäseniä. Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka ja Karri Alameri valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja Kimmo Luukkonen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Eeva-Liisa Virkkunen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen tilintarkastusyhteisö PWC:n päävastuullisena tilintarkastajana Martin Johansson yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Johdon palkitsemisohjeet ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimitysmenettely hyväksyttiin hallituksen ehdotusten mukaisesti

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä laskemaan liikkeelle uusia osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus on rajoitettu siten, että valtuutus oikeuttaa yhteensä enintään kahdenkymmenen (20) prosentin laimennusvaikutukseen ensimmäisen valtuutuksen mukaisen hallituksen päätöksen hetkellä ulkona olevasta yhtiön osakkeiden määrästä.

Tukholma, 27. huhtikuuta 2021

Sotkamo Silver AB

Erkki Kuronen, konsernijohtaja
 

Yhteyshenkilö

Erkki Kuronen, konsernijohtaja, puh. +358 50 599 3539

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.  Tiedote on toimitettu julkistettavaksi 27.huhtikuuta 2021 klo 18:45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen, tällöin sovelletaan ruotsinkielistä versiota.
 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä kautta Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019 ja joka on saavuttanut täyden tuotantokapasiteettinsa. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa Hopeakaivoksen Sotkamossa, jonka tuotanto alkoi maaliskuussa 2019. Lisäksi Yhtiöllä on mineraalioikeuksia jalo- ja perusmetalleja sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa.