Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

SPINNOVA OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.2.2023 KLO 08.45

Woodspinin ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakennustyöt saatiin päätökseen ja Spinnova tiimiä vahvistettiin

Tämä tiedote on tiivistelmä Spinnovan tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuulta 2022. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa  https://spinnovagroup.com/fi/katsaukset/

TAMMI-JOULUKUU 2022 
 • Liikevaihto kasvoi 24 279 tuhanteen euroon (6 063 tuhatta euroa).
 • Katsauskauden liiketulos oli -12 309 tuhatta euroa (-7 172 tuhatta euroa).
 • Kokonaisinvestoinnit olivat 16 293 tuhatta euroa (4 366 tuhatta euroa). Kasvu liittyi pääasiassa Woodspin-yhteisyritykseen.
 • Nettokassa oli 76314 tuhatta euroa (100093 tuhatta euroa).
 • Vakituisen henkilöstön määrä nousi jakson aikana 75:een (58).
 • Rakensimme ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaan Woodspinille. Lisäksi Woodspinin toisen tehtaan toteutettavuuden arviointi käynnistettiin.
 • Jatkoimme uusien kaupallisten tuotteiden julkistamisen brändikumppaneiden kanssa, esim. adidaksen, Marimekon ja Bestsellerin kanssa.
 • Vahvistimme avaintiimejä ja johtoa.
HEINÄ-JOULUKUU 2022
 • Liikevaihto kasvoi 16644 tuhanteen euroon (5 661 tuhatta euroa).
 • Katsauskauden liiketulos oli -6486 tuhatta euroa ( -4 079 tuhatta euroa).
 • Kokonaisinvestoinnit olivat 8 859 tuhatta euroa (1 414 tuhatta euroa). Kasvu liittyi pääasiassa Woodspin-yhteisyritykseen.
 • 1.8. Kim Poulsen aloitti toimitusjohtajana.
 • 29.12. Spinnovan hallitus päätti toimitusjohtajan uudesta osakeperusteisesta sitouttamisjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkäjänteisesti.

AVAINLUVUT

EUR (tuhatta) 7-12/ 7-12/ 1-12/2022 1-12/2021
2022 2021
Liikevaihto 16 5 661 24 279 6 063
644
Liiketulos -6 -4 -12 309 -7 172
486 079
Osakekohtainen tulos (euroa, -0,13 -0,10 -0,28 -0,36
laimennettu ja laimentamaton)
1
Nettokassa 76 100 76 314 100 093
314 093
Omavaraisuusaste, % 87 % 92 % 87 % 92 %               
Vakituisen henkilöstön määrä 75 58 75 58
kauden lopussa
Vakituisen henkilöstön määrä 70 53 67 49
keskimäärin

1 Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

LIIKETOIMINNAN EDISTYMINEN VUONNA 2022 JA NÄKYMÄT

Tuhannen tonnin Woodspinin tehdas

Woodspinin ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaan rakennustyöt Jyväskylässä saatiin päätökseen lokakuun lopussa, minkä jälkeen työ on jatkunut teknologia-asennusten viimeistelyllä. Ensimmäinen tehdas on käynnistynyt, ja tuotti kuitua helmikuussa 2023.  Ylösajo kaupalliseen tuotantoon jatkuu läpi vuoden 2023. Tuotantokapasiteettia lisätään asteittain. Spinnovan tekstiilien kehitystyö jatkuu, ja aiomme tuoda markkinoille ensimmäiset tuotteemme, joissa käytetään raaka-aineena Suzanon mikrofibrilloitua selluloosaa (MFC).

Woodspin toinen tehdas

Markkinapotentiaali ja tavoite tuottaa miljoona tonnia kuitua yhdessä Suzanon kanssa pysyvät muuttumattomina. Seuraavan tehtaan toteutettavuuden arviointi eteni hyvin vuonna 2022. Tehtaan optimaalisen koon sekä rakentamispäätös olemassa olevalle tai uudelle teollisuusalueelle on työn alla. Spinnova on aktiivisesti työskennellyt Suzanon kanssa parantaakseen Suzanon raaka-aineprosessin tehokkuutta. Samanaikaisesti Spinnova jatkaa kehräämön teknologiakonseptin edelleen kehittämistä. Seuraavan Woodspinin tehdasinvestoinnin kannattavuuslaskelmaa viimeistellään parhaillaan, ja siinä hyödynnetään oppeja ensimmäisen tehtaan tuotannon ylösajosta. Tämän takia seuraavan Woodspinin tehtaan odotetaan valmistuvan vuoden 2024 jälkeen.

Respin

Vuoden 2022 lopussa Spinnovan rakentama Respin-pilottilinja tuotti kuitua nahkajäteraaka-aineesta. Pilottikokeet onnistuivat hyvin ja Spinnova ja ECCO ovat sopineet jatkavansa tuotteen kaupallistamista sekä aloittavansa toteutettavuuden arvioinnin ja esisuunnittelun ensimmäisestä kaupallisesta tehtaasta, jonka on tarkoitus sijaita Alankomaissa.

Muut raaka-aineet ja käyttösovellukset

Spinnova jatkoi myös muiden raaka-ainelähteiden tutkimista ja selvitti kuidun käyttöä vaatteiden lisäksi muissa sovelluksissa. Viimeaikaiset kierrätystekstiilikuidulla tehdyt testit osoittivat lupaavia tuloksia. Yhtiö jatkaa tutkimus- ja kehitysinvestointeja vuoden 2023 aikana.

Makrotalous

Vuonna 2022 makrotaloudellinen ympäristö muuttui edelleen, mikä johti energian hintojen nousuun, materiaalien hintainflaatioon, toimitusketjun haasteisiin ja mahdollisesti korkeampiin rahoituskustannuksiin. 

Kaupalliset näkymät

Kestävien tekstiilikuitujen ja -materiaalien kysyntä pitkällä aikavälillä jatkuu vahvana, ja Spinnova ennustaa näkevänsä kasvavaa kiinnostusta kuituvolyymin kasvaessa Woodspinin tehtaan ylösajon myötä.  

TALOUSNÄKYMÄT 2023

Spinnova jatkaa työtään kohti keskipitkän ja pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteitaan ja toteuttaa strategiaansa suunnitellusti vuonna 2023.

Seuraavien Woodspin- ja Respin-tehtaiden lopullisten investointipäätösten ajoitus on avaintekijä Spinnovan teknologiamyynnistä syntyvän liikevaihdon ajoittumisen kannalta.

Vuoden 2023 aikana Spinnovan liikevaihdon odotetaan laskevan verrattuna vuoteen 2022, pääasiassa teknologiamyyntien ajoitusten takia.

Tilikauden tappio tulee kasvamaan vuonna 2023 yhtiön toiminnan ylösajon takia.

TOIMITUSJOHTAJALTA

Spinnovan omistautunut ja lahjakas tiimi saavutti monia merkittäviä virstanpylväitä vuonna 2022. Vuoden aikana saimme päätökseen ensimmäisen kaupallisen mittakaavan Woodspin-tehtaan rakennustyöt ja vahvistimme johtoryhmäämme ja operatiivisia tiimejämme.

Liikevaihto oli ennätyskorkealla tasolla vuonna 2022. Samalla liiketappio kasvoi mikä johtui pääasiassa siitä, että yhtiö investoi tulevaan kasvuun.  Globaalin toimitusketjun haasteet, epävarmat markkinaolosuhteet ja kiihtyvä inflaatio nostivat materiaali- ja palvelukustannuksia vuonna 2022, kun taas energian hinnannousun vaikutus oli vähäinen tulokseemme.

Turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää, ja olen erityisen iloinen siitä, että meillä ei ollut vuoden aikana ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Otimme askeleen eteenpäin myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien prosessien kehityksessä, ja meille myönnettiin ISO 45001 Työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän sertifikaatti joulukuussa.

Kaupalliset lanseeraukset brändikumppaneiden kanssa jatkuivat
Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla jatkoimme uusien kaupallisten tuotteiden julkistamista brändikumppaneidemme kanssa. Kaupalliset tuotelanseeraukset ovat merkki onnistuneesta tutkimus- ja kehitystyöstämme ja osoittavat SPINNOVA®-kuidun soveltuvuuden monipuolisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi adidaksen yhteistyön ensimmäinen kaupallinen tuotte adidas TERREX HS1 -huppari tuli myyntiin verkkokaupoissa ja valituissa vähittäismyymälöissä heinäkuussa.

Marimekko lanseerasi kolmen tuotteen pienmalliston, jossa kuituamme käytettiin ensimmäistä kertaa printtikankaassa. Olimme otettuja Marimekon valinnasta käyttää ikonista unikkokuosia Spinnovan yhteistyömallistossa. Myös Bestsellerin Jack & Jones -brändi toi markkinoille SPINNOVA®-kuidun ja puuvillan sekoitteesta tehdyt housut. 

Yhdessä Haltin kanssa julkaisimme vettähylkivän parkatakin, joka odotetaan saapuvan myymälöihin kevään 2023 aikana. Parkatakki on ensimmäinen SPINNOVA®-kuitua sisältävä tuote, joka on värjätty teknologiayhtiö imogon ympäristöystävällisellä värjäysmenetelmällä. Tuotelanseerausten rinnalla jatkoimme kehitys- ja innovaatioyhteistyötä The North Facen, Bergansin ja Icebreakerin kanssa., Vuoden 2022 tuotelanseerauksissa käytetty kuitu valmistettiin pohjoismaisesta mikrofibrilloidusta selluloosasta (MFC) Spinnovan pilottilinjalla. Samanaikaisesti Suzano ajoi ylös omaa MFC tuotantoa Woodspin tehdasta varten.   

Vuosi 2022 oli meille myös palkintojen vuosi ja saimme tunnustusta useilla eri osa-alueilla. Tunnustukset ovat osoitus tiimimme tinkimättömästä työstä tuottaa maailman kestävimpiä tekstiilikuituja ja -materiaaleja.

Woodspinin ensimmäisen tehtaan rakennustyöt valmistuivat - kuitua tuotettu
Vuoden 2022 tärkein strateginen tavoite oli ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaan rakentaminen Woodspinille, joka on Spinnovan ja Suzanon 50/50 omistama yhteisyritys. Tehtaan rakennustyöt valmistuivat lokakuun 2022 lopussa, jonka jälkeen jatkui teknologia-asennusten viimeistely. Olen äärimmäisen tyytyväinen, että saimme projektin valmiiksi ja pääsimme aloittamaan tehtaan käyttöönoton haastavasta globaalista makroekonomisesta tilanteesta ja toimitusketjuympäristöstä huolimatta.

Samanaikaisesti olemme edistäneet Woodspinin toisen tehtaan toteutettavuuden arviointia.

Respin - Pilottilinjalla on tuotettu kuitua ja seuraavan tehtaan toteutettavuussuunnittelu on aloitettu
ECCOn ja Spinnovan yhteisyrityksen Respinin suunnitelmat etenivät hyvin ja vuoden 2022 lopussa Spinnovan rakentama Respin-pilottituotantolinja tuotti kuitua nahkajäteraaka-aineesta. Olemme päättäneet aloittaa toteutettavuuden arvioinnin ja esisuunnittelun seuraavasta tehtaasta, jonka on tarkoitus sijaita Alankomaissa.

Kiitos!
Ensimmäiset puoli vuotta Spinnovan ruorissa ovat olleet tapahtumarikkaita, ja odotan seuraavan askeleen ottamista kohti teollista mittakaavaa sekä operaatioissa että SPINNOVA®-kuidun tuotannossa yhdessä kansainvälisen tason tiimimme, kumppaneidemme, asiakkaidemme ja sijoittajiemme kanssa. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiä, jotka jatkavat tukemistamme ja uskovat vastuulliseen missioomme muuttaa koko globaalin tekstiilialan raaka-ainepohja paremmaksi.  

Terveisin,
Kim Poulsen
Toimitusjohtaja

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Spinnova keskittyy keskipitkällä aikavälillä rahoittamaan kasvuaan, eikä odota voivansa jakaa osinkoa lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä. Spinnova Oyj:n jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2022 olivat 89 383 tuhatta euroa, josta tilikauden 2022 tulos oli -13 344 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta tammi-joulukuu 2022 jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Jyväskylässä 28.2.2023

Spinnova Oyj
Hallitus

Tilinpäätöstiedotuksen webcast

Spinnova järjestää tilinpäätöstiedotuksen yhteydessä 28.2.2023 kello 11.30 webcast-lähetyksen, jossa Spinnovan toimitusjohtaja Kim Poulsen ja talousjohtaja Ben Selby kertovat tammi-joulukuun 2022 tapahtumista ja taloudellisesta kehityksestä.

Webcast-tilaisuus järjestetään englanniksi, ja suomeksi tekstitetty nauhoite on saatavilla sijoittajasivuilla vuorokauden kuluessa. Kaikki sijoittajat ja median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

Webcast-vieraita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen osoitteessa:
https://spinnova.videosync.fi/financial-statements-bulletin-2022 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspinnova.videosync.fi%2Ffinancial-statements-bulletin-2022&data=05%7C01%7Csophie.jolly%40SPINNOVA.FI%7C1e35a1fd6caf453fbe3f08db037bbd66%7C716e066c221442b7b529ff102c562fad%7C0%7C0%7C638107602233521617%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ne%2Fj5RxV8YyG4fwiWtjIzX%2Fh23dQGSqbqoXHUC1fQgg%3D&reserved=0)

Seuraava taloudellinen tiedotus
 • Spinnovan arvioi julkaisevansa vuosikertomuksen vuodelta 2022 noin viikolla 14 / 2023.
 • Spinnovan varsinainen yhtiökokous järjestetään 4.5.2023. Erillinen yhtiökokouskutsu lähetetään myöhemmin.
 • Spinnovan puolivuotiskatsaus jaksolta 1.1.-30.6.2023 julkaistaan torstaina 31.8.2023.

Lisätietoja:
Kim Poulsen, toimitusjohtaja, puh. 050 387 2063
Ben Selby, talousjohtaja, puh. 050305 8077
Sophie Jolly, Interim Head of Investor Relations
Puh. 020 703 2430
[email protected]

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
P. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova - Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.
SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com

Spinnova perustettiin marraskuussa 2014, mutta sen vastuullinen teknologia on yli kymmenen vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos. Yhtiö uskoo, että sen tuotantoteknologia tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon globaaleille tekstiilimarkkinoille, sillä kuluttajat enenevissä määrin vaativat ja ovat valmiita maksamaan enemmän vastuullisista vaihtoehdoista puuvillalle tai muuntokuiduille, kuten polyesterille ja viskoosille, jotka kuluttavat paljon vettä ja kemikaaleja.